Tài Khoản Tạm Khóa

Tài Khoản Tạm Khóa

Dịch vụ tạm khóa tài khoản là loại hình tài khoản được mở tại OCB kèm theo thỏa thuận về việc tạm khóa tài khoản được ký giữa OCB và (các) Khách hàng nhằm mục đích đảm bảo cho các nghĩa vụ cụ thể tại các giao dịch cụ thể. Việc tạm khóa, gỡ bỏ tạm khóa một phần/toàn phần và sử dụng/chuyển tiền từ tài khoản được OCB thực hiện theo thỏa thuận được ký kết giữa OCB và (các) Khách hàng có liên quan.
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Khách hàng doanh nghiệp

Đặc tính sản phẩm

Dịch vụ tạm khóa tài khoản có thể được doanh nghiệp xem xét sử dụng trong các giao dịch giữa Doanh nghiệp và đối tác, trong đó cần OCB đóng vai trò là ngân hàng trung gian để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên theo thỏa thuận.
  • Giao dịch đầu tư/ mua bán dự án/ bất động sản, tài sản khác.
  • Giao dịch chuyển nhượng cổ phần/ mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
  • Giao dịch giữa chủ đầu tư dự án bất động sản và người mua/ người thuê.
  • Các giao dịch được phép khác theo quy định của pháp luật.

Lợi ích cho khách hàng

  • Đảm bảo quyền và lợi ích của các bên trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng, đầu tư theo đúng các điều khoản được nêu tại bản thỏa thuận giao dịch được ký kết.

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678