Các cấp Hội viên OCB Priority

Khách hàng Ưu tiên của OCB – Hội viên OCB Priority Banking là những khách hàng đáp ứng 01 trong những tiêu chí tương ứng với từng phân hạng do OCB quy định theo từng thời kỳ.

Bảng quy định tiêu chí xét theo phân hạng:

TIÊU CHÍ

Diamond Elite

Diamond

Gold

Silver

Tổng số dư các tài khoản gửi tiết kiệm từ 01 tháng trở lên Từ 20 tỷ Từ 10 tỷ –
dưới 20 tỷ
Từ 5 tỷ –
dưới 10 tỷ

Từ 1 tỷ

Số dư bình quân trên tài khoản tiền gửi tiết kiệm 03 tháng gần nhất

Từ 10 tỷ Từ 5 tỷ –
dưới 10 tỷ
Từ 3 tỷ –
dưới 5 tỷ

Từ 1 tỷ

Số dư bình quân trên tài khoản tiền gửi thanh toán 03 tháng gần nhất

Từ 1 tỷ

Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ Từ 100 triệu – dưới 500 triệu

Từ 50 triệu

Số dư bình quân trên tài khoản tiền gửi thanh toán 12 tháng gần nhất

Từ 250 triệu Từ 150 triệu – dưới 250 triệu Từ 50 triệu – dưới 150 triệu Từ 30 triệu – dưới 50 triệu

Giá trị khoản vay còn hiệu lực

  Từ 05 tỷ Từ 03 tỷ - dưới 05 tỷ

Từ 02 tỷ -
dưới 03 tỷ

Giá trị tổng tài sản đầu tư còn nắm giữ

  Từ 10 tỷ đồng Từ 05 tỷ - dưới 10 tỷ

Từ 02 tỷ -
dưới 05 tỷ

Doanh số phí bảo hiểm nhân thọ (kỳ đóng phí đầu tiên)

  Từ 160 triệu Từ 100 triệu – dưới 160 triệu

Từ 50 triệu – dưới 100 triệu

SDBQ tài khoản lương

  Từ 200 triệu Từ 100 triệu – dưới 200 triệu

Từ 50 triệu – dưới 100 triệu

Chức vụ tại các đối tác của OCB

 

Cấp lãnh đạo các công ty doanh nghiệp đang giao dịch tại OCB

Mối quan hệ với KH ưu tiên hiện hữu

 

Ba mẹ ruột/ vợ chồng/ con cái

 

Điều kiện OCB Priority

 • Khách hàng ưu tiên của OCB là những khách hàng đáp ứng 01 trong những tiêu chí tương ứng với từng phân hạng do OCB quy định theo từng thời kỳ.
 • Các tiêu chí xác định Khách hàng ưu tiên của OCB có thể được thay đổi theo từng thời điểm và được công bố tại website ocb.com.vn

Điều kiện trở thành Khách hàng ưu tiên của OCB 

 • Tổng số dư các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên hoặc có bình quân 3 tháng gần nhất

Từ 01 tỷ đồng

 • Theo số dư bình quân tiền gửi thanh toán trong vòng 03 tháng gần nhất

Từ 50 triệu đồng

 • Theo số dư bình quân tiền gửi thanh toán trong vòng 12 tháng gần nhất

Từ 30 triệu đồng

 • Theo tổng dư nợ hiện tại

Từ 02 tỷ đồng

 • Theo giá trị tổng tài sản đầu tư còn nắm giữ

Từ 01 tỷ đồng

 • Theo doanh số phí bảo hiểm nhân thọ

Từ 50 triệu đồng

 • Theo số dư bình quân tài khoản lương chuyển qua OCB 3 tháng gần nhất

Từ 50 triệu đồng

 • Theo chức vụ Khách hàng tại các đối tác của OCB

Theo quy định của OCB trong từng thời kỳ

 • Theo mối quan hệ với Khách hàng đang là Khách hàng ưu tiên hiễn hữu của OCB

Theo quy định của OCB trong từng thời kỳ

 

(*) Tổng tài sản đầu tư bao gồm:
Số dư tiền gửi có kỳ hạn còn hiệu lực + giá trị trái phiếu mua tại OCB còn nắm giữ + giá trị chứng chỉ quỹ mua tại OCB còn nắm giữ”

 

Đặt hẹn tư vấn

 • Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • pkkhut.rb@ocb.com.vn
 • 1800 6678
Chọn chi nhánh tư vấn *
Tỉnh/ Thành phố
Quận/Huyện
Chọn chi nhánh tư vấn
Thời gian đề xuất
Chọn nhu cầu tư vấn
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678