Ưu đãi hội viên

Đặc Quyền Khách Hàng Ưu Tiên

Diamond Elite Diamond Gold Silver

TIỀN GỬI CÓ KÌ HẠN

Lãi suất ưu đãi

Áp dụng mức lãi suất cao nhất tại OCB từng thời kỳ

Áp dụng mức lãi suất cao nhất tại OCB từng thời kỳ

Áp dụng mức lãi suất cao nhất tại OCB từng thời kỳ

Áp dụng mức lãi suất cao nhất tại OCB từng thời kỳ

TIỀN VAY

Lãi suất ưu đãi khoản vay có tài sản đảm bảo

(Giảm lãi suất và biên độ vay trên biểu lãi suất ưu đãi hoặc lãi suất không ưu đãi từng thời kỳ)

 

-0,5% -0,3%

-0,2%

-0,2%

TIỀN GỬI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Phí chọn số tài khoản theo yêu cầu của KH

Miễn phí đến 100 triệu đồng

Miễn phí đến 100 triệu đồng

Miễn phí đến 100 triệu đồng

Miễn phí đến 50 triệu đồng

Miễn phí rút tiền bằng thẻ ATM trong và ngoài OCB

TÀI KHOẢN THÔNG MINH

 • Loại tài khoản
Tặng gói
TK kim cương
Tặng gói
TK kim cương
Tặng gói
TK kim cương

Tặng gói
TK kim cương

 • Phí quản lý tài khoản
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Phí kiểm đếm khi KH sử sụng vốn trong vòng 02 ngày từ ngày nộp tiền vào tài khoản để chuyển đi/rút tiền mặt

Miễn phí

Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 50%

TÀI KHOẢN THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG

 • Phí quản lý tài khoản
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Phí chủ tài khoản nộp tiền mặt vào tài khoản (khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản)
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Phí rút tiền mặt (khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản)
Miễn phí Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 30%

 • Phí chuyển khoản ngoài hệ thống (cùng/khác địa bàn tỉnh/TP nơi mở tài khoản)
Giảm 70% Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 30%

 • Phí kiểm đếm khi KH sử sụng vốn trong vòng 02 ngày từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc nhận chuyển khoản để chuyển đi hoặc rút tiền mặt

Miễn phí

Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 30%

 • Xác nhận số dư bằng văn bản
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Cấp giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

TRA SOÁT LỆNH CHUYỂN TIỀN ĐI

Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

CHỌN SỐ TÀI KHOẢN

Miễn phí đến 100 triệu đồng Miễn phí đến 100 triệu đồng Miễn phí đến 100 triệu đồng

Miễn phí đến 50 triệu đồng

TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

Phí dịch vụ chuyển tiền đi bằng điện
- Đối tượng áp dụng: Nhóm KHƯT là CBNV OCB cho tất cả các mục đích chuyển tiền

Giảm 70% Giảm 50% Giảm 50%

Giảm 50%

Phí dịch vụ chuyển tiền đi bằng điện
- Đối tượng áp dụng: Các nhóm KHƯT còn lại (trừ nhóm CBNV OCB) và loại trừ mục đích chuyển tiền định cư/ cho tặng tài sản/ thừa kế

Giảm 50% Giảm 30% Giảm 30%

Giảm 20%

Nhận tiền chuyển về

Giảm 50% Giảm 30% Giảm 30%

Giảm 20%

Giảm/cộng tỷ giá khi thu đổi/mua bán ngoại tệ

15 điểm 10 điểm 10 điểm

5 điểm

DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

Kiểm đếm VND

Miễn phí

Giảm 70%

Giảm 50%

Giảm 30%

Kiểm định ngoại tệ

Miễn phí

Giảm 70%

Giảm 50%

Giảm 30%

Thu hộ VND

Miễn phí

Giảm 70%

Giảm 50%

Giảm 30%

DỊCH VỤ KHÁC

       
 • In sao kê định kỳ hàng tháng nhận tại OCB

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

 • In sao kê định kỳ hàng tháng nhận tại địa chỉ theo yêu cầu khách hàng
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • In sao kê tài khoản trong 1 năm kể từ thời điểm hiện tại
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Báo mất Thẻ tiết kiệm/HĐTG/GTCG
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Chuyển nhượng Thẻ tiết kiệm/HĐTG/GTCG
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

 

Miễn phí

 • Lập giấy ủy quyền Thẻ tiết kiệm/HĐTG/GTCG
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 • Phí thường niên E-Banking
Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Miễn phí

 

Lưu ý:
-    Thời gian ưu đãi sẽ kết thúc tại thời điểm hết hiệu lực hạng KHƯT hoặc đến khi KH không còn đáp ứng đủ tiêu chí quy định xếp hạng.
-    Lãi suất/Tỷ giá sau ưu đãi bảo đảm tuân thủ theo quy định OCB và NHNN từng thời kỳ và đảm bảo biên độ so với lãi suất/ tỷ giá điều chuyển vốn tối thiểu tại OCB.
-    Lãi suất ưu đãi tiền gửi có kì hạn:

 • Áp dụng đối với tiền gửi VNĐ.
 • Áp dụng trên cơ sở lãi suất niêm yết của sản phẩm hiện hành đối với tất cả các khoản gửi mới hoặc tái tục cho kỳ hạn từ 01 tháng trở lên. 
 • Không áp dụng đối với sản phẩm tiền gửi online.
 • Mức cộng lãi suất theo thẩm quyền phê duyệt cộng lãi suất huy động có kỳ hạn của Giám Đốc Khu Vực Bán Lẻ: Áp dụng theo Quyết định về việc giao thẩm quyền phê duyệt cộng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đối với Khách hàng cá nhân được ban hành từng thời kỳ.

-    Lãi suất ưu đãi tiền vay:

 • Áp dụng trên cơ sở lãi suất niêm yết của sản phẩm hiện hành đối với các khoản vay mới.
 • Không áp dụng đối với sản phẩm vay cầm cố sổ tiết kiệm và không áp dụng đồng thời đối với các chương trình khuyến mãi khác.

-    Ưu đãi miễn/giảm phí giao dịch: Miễn/giảm trên biểu phí hiện hành. Không áp dụng đối với mức phí tối thiểu.
 

Là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, Quý khách được cung cấp chính sách ưu đãi đặc biệt về lãi suất & phí tích hợp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính của quý khách:

•    Quyền lợi áp dụng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại OCB.
•    Quyền lợi giảm thêm đến 0.5% lãi suất đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo.
•    Quyền lợi miễn/ giảm phí thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế, gói tài khoản thanh toán.
•    Quyền lợi miễn/ giảm phí lựa chọn tài khoản số đẹp.
•    Quyền lợi miễn/ giảm phí và ưu đãi tỉ giá giao dịch ngoại tệ.

 

Đặt hẹn tư vấn

 • Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • pkkhut.rb@ocb.com.vn
 • 1800 6678
Chọn chi nhánh tư vấn *
Tỉnh/ Thành phố
Quận/Huyện
Chọn chi nhánh tư vấn
Thời gian đề xuất
Chọn nhu cầu tư vấn
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678