UPAS L/C Nhập Khẩu

UPAS L/C Nhập Khẩu

Là hình thức cấp tín dụng của OCB cho các doanh nghiệp nhập khẩu không có hoặc không đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu có nhu cầu được tài trợ thanh toán L/C theo cam kết với chi phí tương đương lãi suất vay ngoại tệ.

Đặc điểm sản phẩm

Có điều khoản trả ngay
Là LC trả chậm, có điều khoản trả ngay hoặc trả vào một thời điểm theo thỏa thuận của Nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu

Lợi ích cho khách hàng

  • Lãi suất tương đương lãi suất vay ngoại tệ
  • Được kéo dài thời gian trả chậm lên đến 360 ngày nhưng nhà xuất khẩu vẫn nhận được tiền theo đúng thỏa thuận 
  • Tiết kiệm chi phí so với mở L/C thông thường

Hồ sơ yêu cầu

  • Hồ sơ pháp lý
  • Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác (nếu có)
  • Đơn bảo hiểm (tùy điều kiện giá)
  • Giấy đề nghị mở UPAS L/C (theo mẫu)
  • Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
  • Giấy đề nghị mua ngoại tệ  
  • Hồ sơ khác 

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678