Tài Trợ Thanh Toán Tiền Hàng Nhập Khẩu (Nhờ Thu)

Là hình thức cấp tín dụng của OCB cho các doanh nghiệp nhập khẩu không có hoặc không đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu có nhu cầu được tài trợ thanh toán L/C theo cam kết với chi phí tương đương lãi suất vay ngoại tệ.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng là nhà nhập khẩu, không có hoặc không đủ nguồn thu ngoại tệ: 
 • Đang mở L/C trả ngay, có nhu cầu mở L/C trả chậm, có điều khoản trả ngay hoặc.
 • Đang mở L/C trả chậm, có nhu cầu kéo dài thêm thời gian trả chậm.

Đặc tính sản phẩm

L/C trả chậm có điều khoản trả ngay
Cho phép người bán nhận tiền ngay, trong khi người mua được trả chậm.

Lợi ích cho khách hàng

 • Lãi suất tương đương lãi suất vay ngoại tệ
 • Được kéo dài thời gian trả chậm nhưng nhà xuất khẩu vẫn nhận được tiền theo đúng thỏa thuận
 • Tiết kiệm chi phí so với mở L/C thông thường
 • Nguồn UPAS L/C phong phú và nhiều chính sách giá ưu đãi

Hồ sơ yêu cầu

 • Hồ sơ pháp lý
 • Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác (nếu có)
 • Đơn bảo hiểm (tùy điều kiện giá)
 • Giấy đề nghị mở UPAS L/C (theo mẫu)
 • Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
 • Giấy đề nghị mua ngoại tệ  
 • Hồ sơ khác

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678