Bảo Lãnh Thanh Toán Trái Phiếu Doanh Nghiệp

Bảo Lãnh Thanh Toán Trái Phiếu Doanh Nghiệp

Là loại hình bảo lãnh mà OCB phát hành cho nghĩa vụ thanh toán trái phiếu doanh nghiệp của Doanh nghiệp phát hành đối với các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, bao gồm trái phiếu phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng.
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Doanh nghiệp có phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước Việt Nam theo hình thức phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng.

Đặc điểm sản phẩm

Nghĩa vụ được bảo lãnh
Là nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) của TPDN theo bản cáo bạch và phương án phát hành TPDN
Hình thức
Phát hành bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp
Thời hạn
Phù hợp phương án/ thời hạn dự án
Tài sản bảo đảm (TSBĐ)
Tài sản đảm bảo được OCB chấp nhận (Bất động sản, Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải, Giấy tờ có giá…)

Tiện ích vượt trội

  • TSBĐ đa dạng 
  • Phí cạnh tranh
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
  • Nâng cao mức độ an tâm cho nhà đầu tư, từ đó nâng cao thanh khoản của trái phiếu

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678