Tài Trợ Đại Lý Bán Vé Máy Bay Hãng Hàng Không

Tài Trợ Đại Lý Bán Vé Máy Bay Hãng Hàng Không

Là cấp tín dụng dưới hình thức OCB bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán tiền vé máy bay của các Đại lý bán vé đối với các Hãng hàng không hoặc thấu chi tài khoản thanh toán để thanh toán tiền vé máy bay cho các Hãng hàng không.
Đối tượng khách hàng
Đại lý cấp 1 của Hãng hàng không, IATA có nhu cầu cấp  bảo lãnh thanh toán, thấu chi tại OCB.

Đặc tính sản phẩm

Mục đích tài trợ
Bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và/hoặc thanh toán tiền vé máy bay cho các Hãng hàng không/ IATA
Hình thức cấp tín dụng
Bảo lãnh thanh toán, thấu chi
Giá trị cấp bảo lãnh
Tối đa theo thỏa thuận của Đại lý với IATA/ HHK
Giá trị cấp thấu chi tối đa
 90% giá trị bảo lãnh hoặc 5 tỷ đồng trường hợp không phát hành bảo lãnh
Thời hạn tài trợ
Tối đa 12 tháng đối với thấu chi và tối đa theo thỏa thuận giữa Đại lý và HHK/IATA đối với bảo lãnh thanh toán.
Tài sản bảo đảm
Không có TSBĐ hoặc có TSBĐ được OCB chấp nhận.

Tiện ích vượt trội

  • Tài trợ không bảo đảm lên đến 50 tỷ đồng
  • Tỷ lệ ký quỹ thấp và cho phép thay thế bằng TSBĐ khác
  • Lãi suất, phí cạnh tranh nhất trên thị trường
  • Điệu kiện và thủ tục cấp tín dụng đơn giản

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678