Bảo Lãnh Nội Địa

Bảo Lãnh Nội Địa

Là hình thức cấp tín dụng, theo đó OCB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh
Đối tượng khách hàng
Cá nhân, pháp nhân là người cư trú hoặc không cư trú có nhu cầu thực hiện các nhiệp vụ bao lãnh trong nước tại OCB.

Đặc tính sản phẩm

Loại bảo lãnh
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh hoàn tạm ứng
 • Bảo lãnh tiền giữ lại
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh bảo hành
 • Bảo lãnh vay vốn
 • Bảo lãnh chờ thanh quyết toán
 • Bảo lãnh đối ứng
 • Bảo lãnh cho Liên danh/ Nhà thầu liên danh
 • Bảo lãnh thanh toán thuế Xuất Nhập Khẩu
 • Bảo lãnh có hiệu lực khi tiền ghi có về tài khoản của Khách hàng tại OCB
Ngôn ngữ sử dụng
 • Tiếng Việt
 • Tiếng nước ngoài
Tài sản bảo đảm
Có TSĐB hoặc không có TSĐB

Tiện ích vượt trội

 • Tỷ lệ bảo lãnh không TSBĐ lên đến 100%
 • Tỷ lệ ký quỹ thấp
 • Mức phí cam kết cạnh tranh, kỳ hạn thu phí linh hoạt
 • Điều kiện đơn giản, thủ tục nhanh chóng
 • Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý của Cam kết bảo lãnh
 • Xác thực bảo lãnh nhanh chóng thông qua hình thức Online, văn bản

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678