product-banner

Thẻ ghi nợ

OCB NATURAL
THẺ GHI NỢ
OCB NATURAL
Thẻ ghi nợ nội địa OCB Natural là công cụ thanh toán trong nước hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu mua sắm thường ngày - phù hợp với Quý khách hàng có nhu cầu chi tiêu trong nước.
Phí thường niên
70.000 VND
Xem chi tiết
OCB NATURAL
Xem chi tiết
Thẻ ghi nợ
OCB NATURAL
Thẻ ghi nợ nội địa OCB Natural là công cụ thanh toán trong nước hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu mua sắm thường ngày - phù hợp với Quý khách hàng có nhu cầu chi tiêu trong nước.
Phí thường niên
70.000 VND
OCB MASTERCARD PASSPORT DEBIT
THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ
OCB MASTERCARD PASSPORT DEBIT
Thẻ ghi nợ OCB Passport Debit là sản phẩm mà tín đồ shopping online nhất định phải có, với ưu đãi hoàn tiền mọi giao dịch online, tổng giá trị hoàn lên đến 6.000.000 VND/ năm.
Phí thường niên
200.000 VND
Miễn phí thường niên năm đầu cho thẻ đầu tiên phát hành trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI.
Xem chi tiết
OCB MASTERCARD PASSPORT DEBIT
Xem chi tiết
OCB MASTERCARD PASSPORT DEBIT
Thẻ ghi nợ OCB Passport Debit là sản phẩm mà tín đồ shopping online nhất định phải có, với ưu đãi hoàn tiền mọi giao dịch online, tổng giá trị hoàn lên đến 6.000.000 VND/ năm.
Phí thường niên
200.000 VND
Miễn phí thường niên năm đầu cho thẻ đầu tiên phát hành trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI.
OCB JCB
THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ
OCB JCB
Thẻ ghi nợ OCB JCB giúp Quý khách tiết kiệm hơn khi chi tiêu tại siêu thị, cửa hàng tiệu lợi với mức hoàn tiền 2% lên đến 6.000.000 VND/ năm.
Quý khách có thể mở Thẻ ngay trên ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI mục Mở thẻ ghi nợ hoặc tại đây.
Phí thường niên
100.000 VND
Miễn phí thường niên năm đầu cho thẻ đầu tiên phát hành trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI.
Xem chi tiết
OCB JCB
Xem chi tiết
OCB JCB
Thẻ ghi nợ OCB JCB giúp Quý khách tiết kiệm hơn khi chi tiêu tại siêu thị, cửa hàng tiệu lợi với mức hoàn tiền 2% lên đến 6.000.000 VND/ năm.
Quý khách có thể mở Thẻ ngay trên ứng dụng Ngân hàng số OCB OMNI mục Mở thẻ ghi nợ hoặc tại đây.
Phí thường niên
100.000 VND
Miễn phí thường niên năm đầu cho thẻ đầu tiên phát hành trên ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI.
add
add
add
Thẻ so sánh 0
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678