1800 6678Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search

Tỷ giá

23 / 06 / 2018
12:00 AM

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để hoặc TTDVKH để được hỗ trợ.

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK Bán TM
GOLD 3,675,000 3,675,000 3,700,000 3,700,000
USD(50,100) 22,820 22,840 22,910 22,920
USD(5, 10, 20) 22,800 22,840 22,910 22,920
USD(1,2) 22,800 22,840 22,910 22,920
EUR 26,364 26,496 26,879 26,979
GBP 29,871 30,173 30,600 30,650
JPY 204.61 206.47 209.61 210.11
CAD 16,941 17,102 17,504 17,554
AUD 16,750 16,902 17,209 17,259
SGD 16,568 16,719 17,022 17,072
CNY 00 00 3,620 00
THB 00 00 714.07 00
http://www.ocb.com.vn
ocb_webiste