1800 6678Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search

Tỷ giá

26 / 04 / 2018
12:00 AM

Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để hoặc TTDVKH để được hỗ trợ.

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK Bán TM
GOLD 3,660,000 3,660,000 3,680,000 3,680,000
USD(50,100) 22,720 22,740 22,810 22,820
USD(5, 10, 20) 22,710 22,740 22,810 22,820
USD(1,2) 22,700 22,740 22,810 22,820
EUR 27,430 27,568 27,966 28,186
GBP 31,250 31,566 32,013 32,063
JPY 205.01 206.87 210.01 210.51
CAD 17,440 17,607 18,017 18,067
AUD 16,968 17,122 17,432 17,482
SGD 16,876 17,029 17,338 17,388
CNY 00 00 3,705 00
THB 00 00 741.1 00
http://www.ocb.com.vn
ocb_webiste