1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search

Tuyển dụng

OCB - Lựa chọn của bạn

Con người & Môi trường làm việc

OCB luôn tự hào và môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động; hòa đồng, thân thiện, vui vẻ trong sinh hoạt tập thể.

OCB luôn hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường làm việc thuận lợi nhất cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần để CBNV cảm thấy an toàn, thoải mái khi làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, giảm chi phí về y tế và phục hồi sức khỏe cho người lao động.

pic
pic

Phương châm tuyển dụng

 • 01

  Ý thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự thành công của tổ chức, OCB luôn mời gọi và chào đón những người có tâm, có tài gia nhập vào đội ngũ của mình.

 • 02

  Tuyển dụng một cách công bằng, khách quan dựa trên kinh nghiệm, năng lực, trình độ công tác của ứng viên và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của OCB.

 • 03

  Luôn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc,…

 • 04

  Với phương châm Tuyển dụng “Hợp tác hiệu quả”, OCB luôn chú trọng đến lợi ích và hiệu quả của việc hợp tác giữa bạn và OCB để góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung của Ngân hàng

Chính sách đãi ngộ

Chính sách nhân sự của OCB luôn đề cao văn hóa đãi ngộ nhân tài, quản lý trên hiệu quả công việc, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, gắn bó với OCB.

Chính sách đãi ngộ của OCB được xây dựng dựa trên mục tiêu tạo ra động lực, khuyến khích CBNV làm việc hết mình để cống hiến và phát triển cùng với OCB.

Chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng một chính sách đãi ngộ cạnh tranh, công bằng, chăm lo tốt nhất đến đời sống vật chất và tinh thần của CBNV.

Đào tạo & Phát triển

Với OCB, Đào tạo và phát triển là một chiến lược quan trọng nhằm không ngừng phát triển năng lực đội ngũ, nâng cao hiệu quả làm việc và sẵn sàng cho những bước phát triển vượt bậc trong tương lai.

Đào tạo Hội nhập:
Nhằm trang bị cho CBNV mới gia nhập tổ chức những kiến thức, thông tin về tổ chức OCB. Thông qua chương trình hội nhập, CBNV nắm được quá trình thành lập và phát triển, văn hóa tổ chức, đồng thời hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của OCB.

Đào tạo Chuyên môn, nghiệp vụ:
Được thiết kế theo sát nhu cầu đào tạo của các phòng ban, đào tạo luôn đồng hành phát triển song song cùng với quá trình kinh doanh. Đội ngũ giảng viên kiêm chức luôn cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cập nhật nhất theo tình hình kinh tế và tình hình kinh doanh của ngân hàng.

Đào tạo Phát triển:
Chú trọng phát triển các kỹ năng mềm bổ trợ cho CBNV trong quá trình tác nghiệp. Các khóa đào tạo kỹ năng được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm giúp CBNV nâng cao khả năng xử lý công việc, từ đó tối ưu hóa năng suất kinh doanh.

OCB - Cơ hội của bạn

Vị trí tuyển dụng tại KV TP.HCM-HO

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
DGT-RM Digital RM 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-KSCP Chuyên viên kiểm soát chi phí 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-DVNHĐT Chuyên viên Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (Investment Banking) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PTKDCCỨ Chuyên viên phát triển kinh doanh chuỗi cung ứng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-VHDV Chuyên viên Vận Hành Dịch Vụ (Service Operation) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
KSV-KT Kiểm soát viên kế toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-THNHT Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường - Trung tâm thẻ 5 Toàn thời gian TP. HCM 30-01-2019
GV-RB Giảng viên khối bán lẻ 05 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
GV-RB Giảng viên khối bán lẻ 05 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PTUDTTT Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Trung tâm Thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CVCC-PTSPKHCN Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm khách hàng cá nhân 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PTSPBĐS Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Ô Tô Và Bất Động Sản 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CVCC-PTSPDL Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Digital Lending 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
BI-Expert Giám đốc quản lý dự án (Business Intelligence Expert) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
BA-TL Business Analyst Teamleader 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
FSD Full Stack Developer ( Java / .NET / Angular) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-KDNH Chuyên viên kinh doanh ngoại hối 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CTV-PTSPKHCN Cộng tác viên phát triển sản phẩm khách hàng cá nhân 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CVCC-PTSPTDDN Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
GĐ-BANCAS Giám đốc kinh doanh Bancassurance 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
NV-QLCLDV Nhân viên Quản lý chất lượng dịch vụ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-TK Chuyên viên thiết kế UI/UX - Ban phát triển Ngân hàng số 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CVCC-PTSPV Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Vay - Khách Hàng Cá Nhân 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-QLRRTT Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường & thanh khoản 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PTSP Chuyên viên Phát triển sản phẩm E-banking 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
NV-TTTT Nhân viên phát triển và kiểm soát thị trường tiền tệ 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PDTD Chuyên viên phê duyệt tín dụng 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PTSP Chuyên viên phát triển sản phẩm - trung tâm thẻ 3 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
TBP-MKT Trưởng bộ phận Marketing truyền thông - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-BHQĐT Chuyên viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) - Ngân hàng số 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-CSTD Chuyên viên chính sách tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PTSPCB Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động dịch vụ - KHDN 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-TĐTĐ Chuyên viên thẩm định thực địa khách hàng cá nhân 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-QTHS Chuyên viên quản trị hiệu suất - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PTKD TĐB Chuyên viên phát triển kinh doanh (thúc đẩy bán) - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
NV-KT Nhân viên kế toán - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-MKT Chuyên viên Marketing - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CVCC-GSQLRRHĐ Chuyên viên cao cấp giám sát quản lý rủi ro hoạt động 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-VHDV Chuyên viên vận hành dịch vụ (NOC) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-HTDVCNTT Chuyên viên hỗ trợ dịch vụ CNTT 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-HT Chuyên viên hạch toán kế toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CVCC-KTUD Chuyên Viên Cao Cấp Kiến Trúc Ứng Dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-PTUD Chuyên viên phát triển ứng dụng 15 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-QLHS Chuyên viên quản lý hiệu suất 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-QLDA Chuyên viên văn phòng quản lý dự án 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-ĐCTC Chuyên viên Định chế tài chính 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
DATA-AD Database Administrator 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
NV-CSKH Nhân viên chăm sóc khách hàng 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
NV-TTHSKH Nhân viên xác thực và thu thập hồ sơ khách hàng 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-QTDA Trưởng nhóm quản trị dự án 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-QLHT&LT Chuyên viên quản lý hệ thống & lưu trữ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-QTHS Chuyên viên quản trị hiệu suất - TT xử lý nợ 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-12-2019
NV-ĐHV Nhân viên điều hòa vốn 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-THN Chuyên viên thu hồi nợ (TT Xử Lý Nợ) 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-TTĐ Chuyên Viên Tái Thẩm Định (doanh nghiệp) 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-TĐT Chuyên viên thẩm định thẻ 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-ĐCTD Chuyên viên Định chế tài chính 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV TP.HCM-ĐVKD

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
NV-DVTD Nhân viên dịch vụ tín dụng 1 Toàn thời gian Củ Chi 30-01-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
GĐ/CV-KHUT Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng ưu tiên 5 Toàn thời gian TP. HCM 30-01-2019
NV-HTTD Nhân viên hỗ trợ tín dụng 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Gia Định, Chợ Lớn, Tân Thuận, Bến Thành) 30-01-2019
TBP-PHT Trưởng bộ phận phát hành thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-KSGD (QLRR) Chuyên viên kiểm soát giao dịch (Quản lý rủi ro thẻ) 02 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-KSGD (XLKN) Chuyên viên kiểm soát giao dịch (Xử lý khiếu nại thẻ) 02 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
GĐ-TTRB Giám đốc trung tâm RB 135 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-XLN(RB) Chuyên viên xử lý nợ (TTRB) 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
NV-KDTS Nhân viên kinh doanh tập sự (trợ lý quan hệ khách hàng) 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
QTDA-TTT Quản trị dự án - Trung tâm thẻ 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
TNKDT-TTT Trưởng nhóm kinh doanh thẻ - Trung tâm thẻ 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CVVHHT-TTT Chuyên viên Vận hành hệ thống thẻ - Trung tâm thẻ 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
TP-KD Trưởng phòng kinh doanh - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
GĐRB Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-TV Chuyên viên tư vấn 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
GĐDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
KSV Kiểm soát viên 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
GDV Giao dịch viên 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
GĐ-TV Giám đốc tư vấn 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
NV-KQ Nhân viên kho quỹ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 5) 30-01-2019
TN-KD Trưởng nhóm huy động - Trung tâm bán hàng trực tiếp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CVCC-PHT Chuyên viên cao cấp Phát hành thẻ 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
NV-TLS Nhân viên Telesales thẻ 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-01-2019
CV-TĐBT Chuyên viên thúc đẩy bán thẻ 20 Toàn thời gian TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu 30-01-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN TÂY

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
TP-DVKHKT Trưởng phòng dịch vụ khách hàng và kế toán 1 Toàn thời gian Hậu Giang 30-01-2019
NV-HTTD Nhân viên hỗ trợ tín dụng 10 Toàn thời gian Cần Thơ 30-01-2019
TL-QHKHDN Nhân viên kinh doanh tập sự (trợ lý quan hệ khách hàng) 5 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long 30-01-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 20 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 30-01-2019
GĐ-QHKHCN Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 30-01-2019
NV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 30-01-2019
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 5 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 30-01-2019
CV-GSTDTT Chuyên viên giám sát tín dụng trực tiếp 2 Toàn thời gian Cần Thơ 30-01-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Cần Thơ, An Giang (Long Xuyên), Kiên Giang (Rạch Giá, Phú Quốc) 30-01-2019
GĐ-KHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 5 Toàn thời gian An Giang, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang (Rạch Giá, Phú Quốc) 30-01-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 5 Toàn thời gian Long An 30-01-2019
GDV Giao dịch viên 1 Toàn thời gian Hậu Giang 30-01-2019
CV-TĐBT Chuyên viên thúc đẩy bán thẻ 20 Toàn thời gian TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu 30-01-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN ĐÔNG

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 5 Toàn thời gian Đồng Nai, Vũng Tàu Bình Dương 30-01-2019
NV-HTTD Nhân viên hỗ trợ tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương, Vũng Tàu 30-01-2019
KSV Kiểm soát viên 1 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Tân Phước Khánh) 30-01-2019
GĐ/CV-TD Giám đốc/Chuyên viên Tín Dụng 5 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 30-01-2019
GDV Giao dịch viên 5 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 30-01-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 30-01-2019
GĐ-QHKHCN Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 2 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 30-01-2019
NV-KDTSDN Nhân viên kinh doanh tập sự (trợ lý quan hệ khách hàng) 5 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 30-12-2018
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 30-01-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 30-01-2019
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Bến Cát) 30-01-2019
CV-TĐBT Chuyên viên thúc đẩy bán thẻ 20 Toàn thời gian TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu 30-01-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN TRUNG

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 10 Toàn thời gian Khánh Hòa, Gia Lai 30-01-2019
GĐ/CV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 30-01-2019
GĐ-QHKHCN Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 30-01-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng 30-01-2019
CV-GSTDTT Chuyên viên giám sát tín dụng trực tiếp 5 Toàn thời gian Đà Nẵng 30-01-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 30-01-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 30-01-2019
TPKD-TTT Trưởng phòng kinh doanh - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian Đà Nẵng 30-01-2019
CV-THN Chuyên viên thu hồi nợ 5 Toàn thời gian Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 30-01-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN BẮC

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Nình Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh 30-01-2019
NV-HTTD Nhân viên hỗ trợ tín dụng 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa 30-01-2019
CV-XLN(RB) Chuyên viên xử lý nợ (TTRB) 5 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng 31-01-2019
CV-THNHT Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường - Trung tâm thẻ 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa 30-01-2019
CV-THN Chuyên viên thu hồi nợ 5 Toàn thời gian Hà Nội 30-01-2019
GĐ-TV Giám đốc tư vấn 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 30-01-2019
GĐ-QHKHCN Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 30-01-2019
GĐ/CV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 30-01-2019
CV-GSTDTT Chuyên viên giám sát tín dụng trực tiếp 5 Toàn thời gian Hà Nội 30-01-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 30-01-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 30-01-2019
TP-DVKH Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kế toán 1 Toàn thời gian Hải Phòng 30-01-2019
CV-QLCC Chuyên viên quản lý công cụ 1 Toàn thời gian Hà Nội 30-01-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 30-01-2019
KSV Kiểm soát viên 5 Toàn thời gian Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 30-01-2019
NV-KDTSDN Nhân viên kinh doanh tập sự (trợ lý quan hệ khách hàng) 5 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 30-01-2019
NV-KQ Nhân viên kho quỹ 5 Toàn thời gian Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 30-01-2019
CV-TV Chuyên viên tư vấn 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 30-01-2019
NV-DVTD Nhân viên dịch vụ tín dụng 5 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 30-01-2019
GDV Giao dịch viên 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 30-01-2019
CV-TĐBT Chuyên viên thúc đẩy bán thẻ 20 Toàn thời gian TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu 30-01-2019

OCB và bạn

Bạn hỏi & OCB trả lời

Trên nền tảng các nguồn lực OCB đã xây dựng được, đặc biệt với đội ngũ gần 5000 CBNV nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp. OCB tự tin thực hiện kế hoạch hành động phấn đấu trở thành Ngân hàng đa năng dẫn đầu về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Trả lời
Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.
02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Trả lời

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Những ứng viên phỏng vấn không đạt yêu cầu có được thông báo không?

Trả lời

Những ứng viên phỏng vấn không đạt yêu cầu, OCB sẽ gởi thư và thông báo trong vòng 07 đến 10 ngày.

04

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Trả lời

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

05

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Trả lời

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

06

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Trả lời

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

07

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Trả lời

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Câu hỏi của bạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Vui Lòng Nhập Họ Và Tên
Vui Lòng Nhập Đúng Định Đạng Email
Vui Lòng Nhập Số Điện Thoại Đúng Định Dạng
Vui Lòng Nhập Nội Dung Cần Góp Ý
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung cần góp ý
Email...
Thông tin Quý khách hàng đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Quý khách!
Thông tin của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Chọn Captcha!
https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>