1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search

Tuyển dụng

OCB - Cơ hội của bạn

Vị trí tuyển dụng tại CN MỞ MỚI

Mã CV Chức vụ cần tuyển SL Khối/Phòng ban Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ-CN Giám đốc chi nhánh Hà Nội [CHI NHÁNH MỚI] 1 Khối RB Hà Nội 30-09-2021
GĐ-QHKH Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - [CHI NHÁNH MỚI] 20 Khối RB Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
TP-DVKH Trưởng phòng dịch vụ khách hàng - [CHI NHÁNH MỚI] 3 Khối RB Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
KSV Kiểm soát viên - [CHI NHÁNH MỚI] 4 Khối RB Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
GDV Giao dịch viên - [CHI NHÁNH MỚI] 12 Khối RB Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor) - [CHI NHÁNH MỚI] 4 Trung tâm bảo hiểm Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
NV-KQ Nhân viên kho quỹ - [CHI NHÁNH MỚI] 4 Khối vận hành Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021
CV-DVTD Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng - [CHI NHÁNH MỚI] 4 Khối Quản lý tín dụng Hà Nội, Huế, Nam Định 30-09-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV TP.HCM-HO

Mã CV Chức vụ cần tuyển SL Khối/Phòng ban Nơi làm việc Ngày hết hạn
TBP-KB Trưởng bộ phận Kênh bán và Phân phối 1 Khối CIB TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
TBP-ĐTBH Chuyên viên cao cấp Đào tạo E-learning 1 Trung tâm Nhân sự và đào tạo TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
DW-M Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh và Đào tạo 1 Khối RB TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-KTKH Chuyên viên cao cấp Quản lý danh mục 1 Khối QLRR TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
Chuyên viên Chiến lược Quản lý rủi ro 1 Khối QLRR TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GĐ-PTKDTCT Chuyên viên cao cấp tư vấn trái phiếu doanh nghiệp 6 Phòng Kinh doanh trái phiếu TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CVCC-TĐVBPL Chuyên viên Cao cấp Pháp chế 1 Phòng pháp chế TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CVCC-PTKDKHDN Nhân viên phân tích thị trường tiền tệ 1 Phòng thị trường tiền tệ TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
NV-CSKH Nhân viên chăm sóc khách hàng 24/7 8 Phòng quản lý chất lượng dịch vụ TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-THN Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối 1 Phòng kinh doanh ngoại hối TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021

Vị trí tuyển dụng tại TP.HCM- IT / THẺ

Mã CV Chức vụ cần tuyển SL Khối/Phòng ban Nơi làm việc Ngày hết hạn
CV-VHHTT Chuyên Gia Quản lý hệ thống và lưu trữ (Storage System Management Specialist) 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
UI/UX UI/UX Designer 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
BPR Senior IT Security 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-MIS Chuyên gia Quản lý cơ sở dữ liệu 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
APP-A Application Architect 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
SE Software Engineer (Golang/Java) 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
FRONT-DEV Frontend Developer (React Native) 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
BPM Developer 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
D-A Database Administrator 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
Chuyên viên Cao cấp Kiến trúc dữ liệu (Data Structure) 1 Khối IT TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
NV-HTTD Nhân viên Dịch vụ khách hàng - Ngân hàng số 1 Trung tâm ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-KDAPI API Developer 1 Trung tâm Ứng dụng công nghệ TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
B-D Back end Developer (Java) - Digital banking 1 Trung tâm Ứng dụng công nghệ TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CVCC-PTSPNHS Chuyên viên cao cấo Phát triển sản phẩm Ngân hàng số (Tài khoản và Thẻ) 1 Trung tâm ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-QLKD&TĐB Nhân viên Telesales - Ngân hàng số 1 Trung tâm Ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
Chuyên Viên Vận Hành Số 1 Trung tâm ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
PM Chuyên viên Sáng tạo nội dung 1 Trung tâm ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
ADM Chuyên viên Cao cấp Digital Marketing 1 Trung tâm Ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
BA-BPM Business Analyst - BPM System 1 Trung tâm ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-ATM/POS Chuyên viên cao cấp Quản trị chiến dịch 1 Trung tâm ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-API Chuyên viên Phát triển Sản phẩm API 1 Trung tâm ngân hàng số TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
MIS-TL MIS Team Leader (Card) 1 Trung tâm thẻ TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-09-2021
CV-TK Chuyên viên Thiết kế Thẻ (Graphic/Digital Designer) 1 Trung tâm thẻ TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-09-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV TP.HCM-ĐVKD

Mã CV Chức vụ cần tuyển SL Khối/Phòng ban Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ-TTRB Giám đốc trung tâm Bán lẻ (RB) (Giám đốc PGD) 3 Khối RB TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 30 Khối RB TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 30 Khối RB TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Khối CIB TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Khối CIB TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
GDV Giao dịch viên 10 Khối RB TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021
FA Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 10 Trung tâm bảo hiểm TP. Hồ Chí Minh 30-09-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN TÂY

Mã CV Chức vụ cần tuyển SL Khối/Phòng ban Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ-PGD Giám đốc Phòng giao dịch Thoại Sơn (An Giang) 1 Khối RB Thoại Sơn (An Giang) 30-09-2021
GĐCV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 15 Khối RB Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Bạc Liêu 30-09-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Khối RB An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An 30-09-2021
GĐ-KHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Khối CIB An Giang, Kiên Giang, Long An 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 20 Khối CIB An Giang, Kiên Giang, Long An 30-09-2021
GDV Giao dịch viên 6 Khối RB Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng 30-09-2021
CV-TVBH Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 4 Trung tâm bảo hiểm Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau 30-09-2021
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 2 Khối Quản lý tín dụng An Giang, Bạc Liêu 30-09-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN ĐÔNG

Mã CV Chức vụ cần tuyển SL Khối/Phòng ban Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Khối RB Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Khối RB Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 8 Khối CIB Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Khối CIB Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021
GDV Giao dịch viên 4 Khối RB Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-09-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN TRUNG

Mã CV Chức vụ cần tuyển SL Khối/Phòng ban Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Khối RB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk 30-09-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Khối RB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Khối CIB Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Quảng Ngãi 30-09-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN BẮC

Mã CV Chức vụ cần tuyển SL Khối/Phòng ban Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 30 Khối RB Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn 30-09-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 30 Khối RB Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An 30-09-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 15 Khối CIB Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 30-09-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 20 Khối CIB Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 30-09-2021
GDV Giao dịch viên 10 Khối RB Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn 30-09-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 3 Phòng thẩm định giá Hà Nội, Vĩnh Phúc 30-09-2021
CV-TVTCBH Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 2 Trung tâm bảo hiểm Hà Nội 30-09-2021
CV-GSPTD Chuyên viên giám sát phi tín dụng 1 Phòng giám sát tín dụng Hà Nội 30-09-2021

OCB - Lựa chọn của bạn

Con người & Môi trường làm việc

OCB luôn tự hào và môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động; hòa đồng, thân thiện, vui vẻ trong sinh hoạt tập thể.

OCB luôn hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường làm việc thuận lợi nhất cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần để CBNV cảm thấy an toàn, thoải mái khi làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, giảm chi phí về y tế và phục hồi sức khỏe cho người lao động.

pic
pic

Phương châm tuyển dụng

 • 01

  Ý thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự thành công của tổ chức, OCB luôn mời gọi và chào đón những người có tâm, có tài gia nhập vào đội ngũ của mình.

 • 02

  Tuyển dụng một cách công bằng, khách quan dựa trên kinh nghiệm, năng lực, trình độ công tác của ứng viên và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của OCB.

 • 03

  Luôn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc,…

 • 04

  Với phương châm Tuyển dụng “Hợp tác hiệu quả”, OCB luôn chú trọng đến lợi ích và hiệu quả của việc hợp tác giữa bạn và OCB để góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung của Ngân hàng

Chính sách đãi ngộ

Chính sách nhân sự của OCB luôn đề cao văn hóa đãi ngộ nhân tài, quản lý trên hiệu quả công việc, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, gắn bó với OCB.

Chính sách đãi ngộ của OCB được xây dựng dựa trên mục tiêu tạo ra động lực, khuyến khích CBNV làm việc hết mình để cống hiến và phát triển cùng với OCB.

Chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng một chính sách đãi ngộ cạnh tranh, công bằng, chăm lo tốt nhất đến đời sống vật chất và tinh thần của CBNV.

Đào tạo & Phát triển

Với OCB, Đào tạo và phát triển là một chiến lược quan trọng nhằm không ngừng phát triển năng lực đội ngũ, nâng cao hiệu quả làm việc và sẵn sàng cho những bước phát triển vượt bậc trong tương lai.

Đào tạo Hội nhập:
Nhằm trang bị cho CBNV mới gia nhập tổ chức những kiến thức, thông tin về tổ chức OCB. Thông qua chương trình hội nhập, CBNV nắm được quá trình thành lập và phát triển, văn hóa tổ chức, đồng thời hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của OCB.

Đào tạo Chuyên môn, nghiệp vụ:
Được thiết kế theo sát nhu cầu đào tạo của các phòng ban, đào tạo luôn đồng hành phát triển song song cùng với quá trình kinh doanh. Đội ngũ giảng viên kiêm chức luôn cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cập nhật nhất theo tình hình kinh tế và tình hình kinh doanh của ngân hàng.

Đào tạo Phát triển:
Chú trọng phát triển các kỹ năng mềm bổ trợ cho CBNV trong quá trình tác nghiệp. Các khóa đào tạo kỹ năng được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm giúp CBNV nâng cao khả năng xử lý công việc, từ đó tối ưu hóa năng suất kinh doanh.

OCB và bạn

Bạn hỏi & OCB trả lời

Trên nền tảng các nguồn lực OCB đã xây dựng được, đặc biệt với đội ngũ gần 5000 CBNV nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp. OCB tự tin thực hiện kế hoạch hành động phấn đấu trở thành Ngân hàng đa năng dẫn đầu về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Trả lời
Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.
02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Trả lời

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Trả lời

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

04

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Trả lời

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

05

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Trả lời

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

06

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Trả lời

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Câu hỏi của bạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Vui Lòng Nhập Họ Và Tên
Vui Lòng Nhập Đúng Định Đạng Email
Vui Lòng Nhập Số Điện Thoại Đúng Định Dạng
Vui Lòng Nhập Nội Dung Cần Góp Ý
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung cần góp ý
Email...
Thông tin Quý khách hàng đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Quý khách!
Thông tin của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Chọn Captcha!
https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY