Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI


Xem hướng dẫn cài đặt

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search

Tuyển dụng

OCB - Lựa chọn của bạn

Con người & Môi trường làm việc

OCB luôn tự hào và môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động; hòa đồng, thân thiện, vui vẻ trong sinh hoạt tập thể.

OCB luôn hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường làm việc thuận lợi nhất cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần để CBNV cảm thấy an toàn, thoải mái khi làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, giảm chi phí về y tế và phục hồi sức khỏe cho người lao động.

pic
pic

Phương châm tuyển dụng

 • 01

  Ý thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự thành công của tổ chức, OCB luôn mời gọi và chào đón những người có tâm, có tài gia nhập vào đội ngũ của mình.

 • 02

  Tuyển dụng một cách công bằng, khách quan dựa trên kinh nghiệm, năng lực, trình độ công tác của ứng viên và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của OCB.

 • 03

  Luôn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc,…

 • 04

  Với phương châm Tuyển dụng “Hợp tác hiệu quả”, OCB luôn chú trọng đến lợi ích và hiệu quả của việc hợp tác giữa bạn và OCB để góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung của Ngân hàng

Chính sách đãi ngộ

Chính sách nhân sự của OCB luôn đề cao văn hóa đãi ngộ nhân tài, quản lý trên hiệu quả công việc, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, gắn bó với OCB.

Chính sách đãi ngộ của OCB được xây dựng dựa trên mục tiêu tạo ra động lực, khuyến khích CBNV làm việc hết mình để cống hiến và phát triển cùng với OCB.

Chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng một chính sách đãi ngộ cạnh tranh, công bằng, chăm lo tốt nhất đến đời sống vật chất và tinh thần của CBNV.

Đào tạo & Phát triển

Với OCB, Đào tạo và phát triển là một chiến lược quan trọng nhằm không ngừng phát triển năng lực đội ngũ, nâng cao hiệu quả làm việc và sẵn sàng cho những bước phát triển vượt bậc trong tương lai.

Đào tạo Hội nhập:
Nhằm trang bị cho CBNV mới gia nhập tổ chức những kiến thức, thông tin về tổ chức OCB. Thông qua chương trình hội nhập, CBNV nắm được quá trình thành lập và phát triển, văn hóa tổ chức, đồng thời hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của OCB.

Đào tạo Chuyên môn, nghiệp vụ:
Được thiết kế theo sát nhu cầu đào tạo của các phòng ban, đào tạo luôn đồng hành phát triển song song cùng với quá trình kinh doanh. Đội ngũ giảng viên kiêm chức luôn cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cập nhật nhất theo tình hình kinh tế và tình hình kinh doanh của ngân hàng.

Đào tạo Phát triển:
Chú trọng phát triển các kỹ năng mềm bổ trợ cho CBNV trong quá trình tác nghiệp. Các khóa đào tạo kỹ năng được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm giúp CBNV nâng cao khả năng xử lý công việc, từ đó tối ưu hóa năng suất kinh doanh.

OCB - Cơ hội của bạn

Vị trí tuyển dụng tại KV TP.HCM-HO

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
CVCC-PTCT Chuyên viên cao cấp Phát triển Chương trình 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-TT Chuyên viên thanh toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
TBP-HK Trưởng bộ phận Hậu kiểm 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
TBP-TCKH Trưởng bộ phận tài chính kế hoạch 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
TBP-MKT Trưởng Bộ phận Marketing (Trade, Local) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-TĐVBPL Chuyên viên Thẩm định văn bản định chế và Tư vấn pháp luật 3 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
KSV-KT Kiểm soát viên kế toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-TT Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên truyền thông 2 Toàn thời gian Hội Sở (TP. HCM, Hà Nội) 31-05-2019
GV-TTĐT Giảng viên trung tâm đào tạo 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-05-2019
CV-XLN Chuyên viên quản trị hiệu suất - TT xử lý nợ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CVCC-DVNHĐT Chuyên viên cao cấp Dịch vụ ngân hàng đầu tư 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-05-2019
CV-CSCNTT Chuyên viên chính sách CNTT 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-QLRR&TT Chuyên viên quản lý rủi ro và tuân thủ CNTT 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-TKST Chuyên viên thiết kế sáng tạo (Clip, Graphic, Animation) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-XDCS Chuyên viên xây dựng chính sách (dịch vụ tín dụng) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-QLRRTH Chuyên viên quản lý rủi ro tổng hợp 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-KSCP Chuyên viên kiểm soát chi phí 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-GSTDTT Chuyên viên giám sát tín dụng trực tiếp 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-KDNH Chuyên viên kinh doanh ngoại hối 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CVCC-PTSPTDDN Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp (tín dụng) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CVCC-PTSPKHCN Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm khách hàng cá nhân 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-ĐCTC Chuyên viên Định chế tài chính 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-CTQT Chuyên viên cải tiến quy trình nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-PTNNL Chuyên viên Phát triển nguồn nhân lực 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-TNTTTM Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ thương mại 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-KDV Nhân viên kinh doanh vốn 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-BPM Chuyên viên phát triển giải pháp BPM 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-VHDV Chuyên viên Vận Hành Dịch Vụ (Service Operation) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-BHQĐT Chuyên viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
FSD Full Stack Developer ( Java / .NET / Angular) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-QLRRTT Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường & thanh khoản 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
DATA-AD Database Administrator 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
NV-CSKH Nhân viên chăm sóc khách hàng 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-PTUD Chuyên viên phát triển ứng dụng 15 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-VHDV Chuyên viên vận hành dịch vụ (NOC) 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-05-2019
CV-HTDVCNTT Chuyên viên hỗ trợ dịch vụ CNTT 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-CSTD Chuyên viên chính sách tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV TP.HCM-ĐVKD

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
GĐ/CV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019
GDV Giao dịch viên 2 Toàn thời gian Quận 3, Quận 7 31-05-2019
NV-KDTS Nhân viên kinh doanh tập sự (trợ lý quan hệ khách hàng) 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-05-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN TÂY

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
KSV Kiểm soát viên 1 Toàn thời gian Long An (Cần Giuộc) 31-05-2019
GĐ-KHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 3 Toàn thời gian An Giang, Cần Thơ 31-05-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Long An (Tân An, Bến Lức), An Giang, Cần Thơ 31-05-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 3 Toàn thời gian Long An 31-05-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN ĐÔNG

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
NV-KDTSDN Nhân viên kinh doanh tập sự khách hàng doanh nghiệp (trợ lý quan hệ khách hàng) 2 Toàn thời gian Bà Rịa Vũng Tàu 31-05-2019
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 5 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Bến Cát), Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 31-05-2019
GĐ/CV-TD Giám đốc/Chuyên viên Tín Dụng 5 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Bến Cát, PGD Tân Phước Khánh), Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 31-05-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 3 Toàn thời gian Đồng Nai 31-05-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Đồng Nai 31-05-2019
GDV Giao dịch viên 1 Toàn thời gian Đồng Nai, Bình Dương (PGD Dĩ An) 31-05-2019
CV/NV-DVTD Chuyên viên/Nhân viên dịch vụ tín dụng 1 Toàn thời gian Bà Rịa Vũng Tàu 31-05-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 5 Toàn thời gian Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương 31-05-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN TRUNG

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 31-05-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku 31-05-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku 31-05-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 10 Toàn thời gian Khánh Hòa, Gia Lai 31-05-2019

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN BẮC

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 31-05-2019
GĐ/CV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 31-05-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 31-05-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 31-05-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Nình Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh 31-05-2019

OCB và bạn

Bạn hỏi & OCB trả lời

Trên nền tảng các nguồn lực OCB đã xây dựng được, đặc biệt với đội ngũ gần 5000 CBNV nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp. OCB tự tin thực hiện kế hoạch hành động phấn đấu trở thành Ngân hàng đa năng dẫn đầu về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Trả lời
Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.
02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Trả lời

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Những ứng viên phỏng vấn không đạt yêu cầu có được thông báo không?

Trả lời

Những ứng viên phỏng vấn không đạt yêu cầu, OCB sẽ gởi thư và thông báo trong vòng 07 đến 10 ngày.

04

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Trả lời

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

05

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Trả lời

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

06

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Trả lời

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

07

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Trả lời

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Câu hỏi của bạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Vui Lòng Nhập Họ Và Tên
Vui Lòng Nhập Đúng Định Đạng Email
Vui Lòng Nhập Số Điện Thoại Đúng Định Dạng
Vui Lòng Nhập Nội Dung Cần Góp Ý
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung cần góp ý
Email...
Thông tin Quý khách hàng đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Quý khách!
Thông tin của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Chọn Captcha!
https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>