Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TIỀN VAY

TÍN DỤNG NGẮN HẠN

Tài trợ cho Khách hàng vệ tinh của Chủ đầu tư/Nhà thầu chính công trình thi công, xây lắp

Tài trợ cho Khách hàng vệ tinh của Chủ đầu tư/Nhà thầu chính công trình thi công, xây lắp

Là sản phẩm cấp tín dụng cho KHDN là các doanh nghiệp vệ tinh của Chủ đầu tư/Nhà thầu chính đã được OCB tài trợ dưới hình thức cấp bảo lãnh, cho vay nhằm mục đích phục vụ cho việc thực hiện các công trình thi công, xây lắp

Đối tượng khách hàng:

KHDN (bao gồm DN tư nhân) là : Nhà thầu chính/Nhà thầu phụ/Nhà cung cấp vật liệu cho công trình..(gọi tắt là KH vệ tinh) thỏa điều kiện vay vốn theo Quy định OCB (CĐT/Nhà thầu chính đang được OCB tài trợ để thực hiện công trình)

Đặc tính sản phẩm

  • Mục đích tài trợ: Cấp tín dụng, bảo lãnh trọn gói phục vụ thi công, xây lắp, cung cấp nguyên vật liệu cho công trình do OCB tài trợ.
  • Phương thức tài trợ: Hạn mức tín dụng hoặc Từng lần.
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc, lãi vay linh hoạt căn cứ vào khả năng chi trả của khách hàng, đảm bảo quản lý dòng tiền hiệu quả.
  • Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Tín chấp và quản lý Quyền đòi nợ toàn bộ/một phần/Bất động sản (BĐS)/Phương tiện vận tải đường bộ.

Lợi ích cho khách hàng

  • Không yêu cầu tài sản cầm cố, thế chấp đối với bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng và với tỷ lệ ký quỹ thấp nhất (chỉ tối đa 5% với bảo lãnh dự thầu và thực hiện hợp đồng; tối đa 20% đối với bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng).
  • Nhận quản lý nguồn thu từ Chủ đầu tư/nhà thầu chính để phát hành bảo lãnh thanh toán với tỷ lệ ký quỹ trước khi phát hành bảo lãnh chỉ tối đa 5%.
  • Tỷ lệ giải ngân trên nguồn thu từ Chủ đầu tư/nhà thầu chính lên đến 80%; trên TSBĐ là BĐS có thể lên đến 95%.
  • Lãi suất cho vay, phí phát hành bảo lãnh cam kết cạnh tranh so với thị trường.

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>