Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TIỀN VAY

TÍN DỤNG NGẮN HẠN

CẤP TÍN DỤNG KHÔNG TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI NHÀ PHÂN PHỐI CỦA VINAMILK, NUTIFOOD

CẤP TÍN DỤNG KHÔNG TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI NHÀ PHÂN PHỐI CỦA VINAMILK, NUTIFOOD

Sản phẩm cấp tín dụng không tài sản bảo đảm cho Nhà phân phối của Vinamilk và/ hoặc Nutifood

Pháp nhân hoặc cá nhân (chủ DNTN) là Nhà phân phối của Vinamilk và/hoặc Nutifood

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

•    Mục đích: Tài trợ phương án mua hàng của Vinamilk và/ hoặc Nutifood, bao gồm vay vốn, bảo lãnh, Thấu chi online
•    Cấp hạn mức không TSBĐ cho Nhà phân phối của Vinamilk/ Nutifood tối đa đến 5 tỷ đồng.

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

•    Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn của khách hàng
•    Lãi suất cạnh tranh

HỒ SƠ CẤP TÍN DỤNG

•    Giấy đề nghị kiêm phương án sử dụng vốn
•    Báo cáo tài chính năm liền kề
•    Sao kê tài khoản của NPP, Bảng kê hóa đơn mua hàng từ Vinamilk/ Nutifood
•    Hợp đồng phân phối/Hợp đồng chỉ định đại lý ký với Vinamilk/ Nutifood còn hiệu lực
•    Hồ sơ khác theo quy định của OCB

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY