Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TIỀN GỬI

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Tiền gửi lũy tiến

Tiền gửi lũy tiến

Sản phẩm tiền gửi trung dài hạn hấp dẫn với lãi suất lũy tiến tăng theo thời gian thực gửi

Đối tượng khách hàng:

Các loại hình doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

Đặc tính sản phẩm

  • Loại tiền: VNĐ
  • Số tiền gửi tối thiểu:100 triệu VNĐ
  • Kỳ hạn gửi: 18 Tháng
  • Lãi suất: cạnh tranh và tuân thủ quy định của NHNN
  • Phương thức nhận lãi: cuối kỳ
  • Tiện ích: Kể từ sau 06 tháng, lãi suất hợp đồng được tính lũy tiến tăng theo thời gian gửi.

Lợi ích cho khách hàng

  • Tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi với lãi suất cạnh tranh.
  • Được sử dụng hợp đồng tiền gửi để bảo đảm vay vốn và bảo lãnh cho bên thứ 3 tại OCB .
  • Mở hợp đồng tiền gửi tại một chi nhánh và rút lãi, gốc tại tất cả chi nhánh của OCB .
  • KH được hưởng lãi suất tăng theo thời gian thực gửi.

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>