Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TIỀN GỬI

TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

Tài khoản vốn chuyên dùng

Tài khoản vốn chuyên dùng

Đối tượng khách hàng:

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đặc tính sản phẩm

 • Loại tài khoản: tài khoản vốn chuyên dùng
 • Loại tiền: VND, ngoại tệ (theo loại ngoại tệ lựa chọn để đầu tư).
 • Giao dịch thu chi trên tài khoản trong phạm vi quy định của Pháp luật và của OCB
 • Các loại tài khoản gồm:
  • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
  • Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam
  • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài
  • Tài khoản vốn vay và trả nợ vay nước ngoài

Lợi ích cho khách hàng

 • Được OCB tư vấn các thủ tục liên quan xuyên suốt trong quá trình mở và sử dụng tài khoản
 • Được OCB cung cấp dịch vụ trọn gói liên quan tới quản lý và sử dụng nguốn vốn đầu tư.

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>