1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TIỀN GỬI

TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG

TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG

Là Tài khoản có ít nhất hai chủ thể trở lên là tổ chức cùng đứng tên mở tài khoản.

Đối tượng khách hàng

Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 
Doanh nghiệp không cư trú được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của nước sở tại.

Hồ sơ

•    Hồ sơ mở tài khoản chung của Doanh nghiệp theo quy định của OCB từng thời kỳ.

Đặc tính sản phẩm

•    Loại tiền: VNĐ hoặc ngoại tệ
•    Kênh giao dịch: Trực tiếp tại quầy.
•    Lãi suất: Được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định OCB từng thời kỳ.
•    Mục đích mở tài khoản, các giao dịch thực hiện qua tài khoản, quyền và nghĩa vụ của các đồng chủ tài khoản được xác định bằng văn bản
•    Quản lý biến động số dư qua các hình thức: tin nhắn (SMS); in sao kê, sổ phụ tại quầy.

Lợi ích cho khách hàng

•    Miễn phí mở và quản lý tài khoản
•    Thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, chính xác và an toàn
•    Mở tài khoản tại một chi nhánh và giao dịch tại tất cả chi nhánh của OCB.
•    Dịch vụ lựa chọn tài khoản số đẹp, phát tài, phát lộc
•    Thủ tục mở tài khoản nhanh chóng, thuận tiện

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY