Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

THANH TOÁN QUỐC TẾ

THƯ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

Thư tín dụng nhập khẩu

Thư tín dụng nhập khẩu

Là hình thức OCB sẽ phát hành (mở) thư tín dụng (L/C) theo yêu cầu của nhà nhập khẩu. Theo đó, OCB cam kết thanh toán ngay (đối với L/C trả ngay) hoặc vào một thời hạn nhất định (L/C trả chậm) cho người thụ hưởng khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C.


Đối tượng khách hàng

Nhà nhập khẩu mua hàng theo phương thức L/C trả ngay hoặc trả chậm.

Đặc tính sản phẩm

•    OCB cam kết thanh toán cho người thụ hưởng khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C.
•    Thư tín dụng hoàn toàn độc lập với hợp đồng ngoại thương.
•    Tình trạng bộ chứng từ hoàn toàn độc lập với hàng hóa.
•    Thời gian xuất trình bộ chứng từ phải trong thời hạn hiệu lực của L/C.Lợi ích cho khách hàng

  •    Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí về các điều khoản của hợp đồng ngoại thương và L/C.
  •    Được OCB hỗ trợ mở nháp L/C trước khi phát hành chính thức.
  •    Khách hàng (Nhà nhập khẩu) chỉ thực hiện thanh toán khi bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C.
  •    OCB sẽ hỗ trợ tài chính thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo L/C.

  Hồ sơ yêu cầu

  •    Hồ sơ pháp lý
  •    Giấy đề nghị mở L/C (theo mẫu).
  •    Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng nhập khẩu ủy thác (nếu có).
  •    Bảo hiểm đơn (nếu có).
  •    Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch).
  •    Giấy đề nghị mua ngoại tệ (nếu có)
  •    Hồ sơ khác

                                                

  https://ocb.com.vn

  Mở tài khoản OMNI

  GO

  >>