1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

THANH TOÁN QUỐC TẾ

NHẬP KHẨU

THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU

THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU

Hình thức OCB sẽ phát hành (mở) thư tín dụng (L/C) theo yêu cầu của nhà nhập khẩu. Theo đó, OCB cam kết thanh toán ngay (đối với L/C trả ngay) hoặc vào một thời hạn nhất định (L/C trả chậm) cho người thụ hưởng khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C.
Đối tượng khách hàng
Nhà nhập khẩu mua hàng theo phương thức L/C trả ngay hoặc trả chậm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

•    OCB cam kết thanh toán cho người thụ hưởng khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C
•    Thư tín dụng hoàn toàn độc lập với hợp đồng ngoại thương
•    Tình trạng bộ chứng từ hoàn toàn độc lập với hàng hóa
•    Thời gian xuất trình bộ chứng từ phải trong thời hạn hiệu lực của L/C

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

•    Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí về các điều khoản của hợp đồng ngoại thương và L/C
•    Được OCB hỗ trợ mở nháp L/C trước khi phát hành chính thức
•    Khách hàng (Nhà nhập khẩu) chỉ thực hiện thanh toán khi bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C
•    OCB sẽ hỗ trợ tài chính thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo L/C

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

•    Hồ sơ pháp lý
•    Giấy đề nghị mở L/C (theo mẫu)
•    Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng nhập khẩu ủy thác (nếu có).
•    Bảo hiểm đơn (nếu có).
•    Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
•    Giấy đề nghị mua ngoại tệ (nếu có)
•    Hồ sơ khác

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY