Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

Cho vay siêu ưu đãi lãi suất VND

Cho vay siêu ưu đãi lãi suất VND

Là hình thức cấp tín dụng của OCB cho các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ nhưng không được vay ngoại tệ với lãi suất cho vay ưu đãi hơn so với lãi suất vay VND thông thường, theo đó khách hàng phải ký hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn cho OCB tại thời điểm giải ngân.


Đối tượng khách hàng

Khách hàng xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu nhưng không đủ điều kiện được vay ngoại tệ

Đặc tính sản phẩm

Khách hàng phải ký hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn cho OCB khi nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu về.


Lợi ích cho khách hàng

• Được vay VND với lãi suất siêu ưu đãi.

• Không lo ngại rủi ro tỷ giá.                                              

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>