1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU/ TÀI TRỢ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC L/C

CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU/ TÀI TRỢ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC L/C

Là hình thức OCB chiết khấu/ ứng trước cho Doanh nghiệp xuất khẩu một khoản tiền căn cứ trên hối phiếu/ bộ chứng từ xuất khẩu xuất trình theo phương thức L/C có bảo lưu quyền truy đòi.


Đối tượng khách hàng:

Nhà xuất khẩu đã thực hiện việc giao hàng và có bộ chứng từ xuất khẩu kèm/không kèm hối phiếu thanh toán theo phương thức L/C.

Đặc tính sản phẩm

•    Ứng trước tiền hàng cho nhà xuất khẩu dựa trên hối phiếu/ bộ chứng từ xuất khẩu sau khi giao hàng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động
•    Thời hạn tài trợ lên đến 180 ngày
•    Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% trị giá hối phiếu/ bộ chứng từ xuất khẩu
•    Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ
•    Không cần có TSBĐ nếu đáp ứng điều kiện sản phẩm

Lợi ích cho khách hàng

•    Được hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho Doanh nghiệp xuất khẩu của OCB trong từng thời kỳ
•    Được đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí về cách lập bộ chứng từ xuất khẩu hoàn hảo
•    Gia tăng nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu
•    Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY