Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng cá nhân
Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Khách hàng được bảo hiểm trong phạm vi tổn thất đối với tòa nhà hoặc đồ đạc của nhà ở gây ra bởi bất kỳ các hiểm họa được đề cập dưới đây: 

1. Cháy, sét đánh, sấm, cháy ngầm;

2. Nổ;

3. Máy bay, các thiết bị trên không và/hoặc các vật rơi ra từ đó;

4. Sự va chạm với bất kỳ tòa nhà nào bởi bất kỳ xe cơ giới nào chạy trên đường, ngựa hay gia súc không phải của hoặc không thuộc sự quản lý của người được bảo hiểm hay bất cứ thành viên nào trong gia đình của người được bảo hiểm; 

5. Vỡ hoặc tràn bể, bình chứa hoặc đường ống cấp nước sinh hoạt, nhưng loại trừ: 

  • Số tiền tương đương 100 USD đầu tiên đối với mỗi và mọi tổn thất;
  • Thiệt hại hoặc tổn thất xẩy ra trong khi nhà ở không có đồ đạc bên trong. 

6. Trộm cắp nhưng phải đi kèm với sự đột nhập hay thoát ra khỏi tòa nhà bằng sức mạnh và bạo lực hay bất kỳ ý định nào như vậy.

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>