1800 6678

(84) 28 7305 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
1800 6678

(84) 28 7305 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search

Lãi suất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ
10/11/2018 8:00 AM

Đơn vị %/năm.

Xem các lãi suất đã ban hành

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh gần nhất để có thông tin lãi suất cập nhật mới nhất.
Xem chi tiết Chi Nhánh

Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm Online Tiết kiệm Tích lũy tương lai Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ 7.3%
Không kỳ hạn 0.10 0.10
01 Tháng 5.30 5.40
03 Tháng 5.50 5.50
06 Tháng 7.00 7.10
09 Tháng 7.10 7.20
12 Tháng 7.80 (*) 7.50 7.40
13 Tháng 7.90 (**)
15 Tháng 7.40 7.50
18 Tháng 7.45 7.55
21 Tháng 7.50 7.60
24 Tháng 7.55 7.65
36 Tháng 7.60 7.70
Chi tiết vui lòng truy cập tại đây
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
Lưu ý:
(*) Áp dụng cho: Khoản tiền mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên
(**) Áp dụng cho: Khoản tiền gửi mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc khoản tiền gửi KH 13 tháng đến hạn và tự động tái tục
Lãi suất ưu đãi được áp dụng đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, đảm bảo không vượt trần NHNN và không áp dụng cho mục (*), (**) như sau:
Số tiền >= 1 tỷ đồng: cộng thêm(+)0.10%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.
Lãi suất ưu đãi dành cho Tiết kiệm Online có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên như sau:
- 1 tỷ (đồng) ≤ Số tiền < 5 tỷ (đồng) : cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất Tiết kiệm Online
- Số tiền ≥ 5 tỷ (đồng) :cộng thêm (+) 0.20%/năm so với biểu lãi suất Tiết kiệm Online

Lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ, và được công bố chính thức tại quầy giao dịch và website ocb.com.vn
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi hàng 3 tháng Lãi hàng 6 tháng Lãi đầu kỳ
Không kỳ hạn
01 tuần 1.00
02 tuần 1.00
03 tuần 1.00
01 Tháng 4.70 4.68
02 Tháng 4.80 4.79 4.76
03 Tháng 5.00 4.98 4.94
04 Tháng 5.20 5.17 5.11
05 Tháng 5.30 5.25 5.19
06 Tháng 6.00 5.93 5.96 5.83
07 Tháng 6.00 5.91 5.80
08 Tháng 6.20 6.09 5.95
09 Tháng 6.20 6.08 6.11 5.92
10 Tháng 6.50 6.35 6.17
11 Tháng 6.50 6.33 6.13
12 Tháng 6.60 6.41 6.44 6.49 6.19
18 Tháng 6.80 6.49 6.53 6.58 6.17
21 Tháng 6.80 6.42 6.51 6.25
24 Tháng 6.80 6.39 6.43 6.48 5.99
36 Tháng 6.80 6.20 6.24 6.29 5.65
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
13 Tháng 0.00
https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>