1800 6678Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search

Lãi suất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ
12/07/2018 9:59 AM

Đơn vị %/năm.

Xem các lãi suất đã ban hành

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh gần nhất để có thông tin lãi suất cập nhật mới nhất.
Xem chi tiết Chi Nhánh

Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm Online Tiết kiệm Tích lũy tương lai Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ 7.3%
Không kỳ hạn 0.20
01 Tháng 5.40 5.45
03 Tháng 5.50 5.45
06 Tháng 7.00 7.10 6.00
09 Tháng 7.10 7.20 6.00
12 Tháng 7.80 (*) 7.40 6.80 7.30
13 Tháng 7.90 (**)
15 Tháng 7.40 7.60
18 Tháng 7.45 7.65 6.80
21 Tháng 7.50 7.70
24 Tháng 7.55 7.75 6.90
36 Tháng 7.60 7.80 6.90
Chi tiết vui lòng truy cập tại đây
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
Lưu ý:
(*) Áp dụng cho: Khoản tiền mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên
(**) Áp dụng cho: Khoản tiền gửi mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc khoản tiền gửi KH 13 tháng đến hạn và tự động tái tục
Lãi suất ưu đãi được áp dụng đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, đảm bảo không vượt trần NHNN và không áp dụng cho mục (*), (**) như sau:
Số tiền >= 1 tỷ đồng: cộng thêm(+)0.10%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.
Số tiền gửi tiết kiệm online >= 5 tỷ đồng, được cộng thêm (+) 0.2%/năm so với biểu lãi suất Tiết kiệm online hiện hành.
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi hàng 3 tháng Lãi hàng 6 tháng Lãi đầu kỳ
01 tuần 1.00
02 tuần 1.00
03 tuần 1.00
01 Tháng 5.40 5.38
02 Tháng 5.45 5.44 5.40
03 Tháng 5.50 5.47 5.43
04 Tháng 5.50 5.46 5.40
05 Tháng 5.50 5.45 5.38
06 Tháng 6.80 6.71 6.74 6.58
07 Tháng 6.80 6.69 6.54
08 Tháng 6.80 6.67 6.51
09 Tháng 6.80 6.65 6.69 6.47
10 Tháng 6.80 6.63 6.44
11 Tháng 6.80 6.61 6.40
12 Tháng 7.20 6.97 7.01 7.07 6.72
18 Tháng 7.20 6.86 6.90 6.96 6.50
21 Tháng 7.20 6.80 6.82 6.45
24 Tháng 7.20 6.75 6.78 6.84 6.29
36 Tháng 7.20 6.54 6.57 6.63 5.92
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
13 Tháng 0.00
https://ocb.com.vn
Mở tài khoản ngay