1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search

Lãi suất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ
23/08/2021 1:00 AM

Đơn vị %/năm.

Xem các lãi suất đã ban hành

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh gần nhất để có thông tin lãi suất cập nhật mới nhất.
Xem chi tiết Chi Nhánh

Lãi suất huy động
Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường/Tiền gửi có kỳ hạn Tiết kiệm/ Tiền gửi có kỳ hạn online TIẾT KIỆM DUY TRÌ
Không kỳ hạn 0.20
01 Tháng 3.35 3.80
03 Tháng 3.50 3.85 3.50
06 Tháng 5.20 5.40 5.20
09 Tháng 5.40 5.70
12 Tháng 5.90 6.10
13 Tháng
15 Tháng 5.95 6.15
18 Tháng 6.00 6.20
21 Tháng 6.05 6.25
24 Tháng 6.10 6.30
36 Tháng 6.15 6.35
Chi tiết vui lòng truy cập tại đây

Lưu ý

(*): Áp dụng đối với Tiền gửi thanh toán/ Tài khoản thông minh/ Gói sản phẩm giáo dục với số tiền ≥ 2,5 triệu đồng


Trường hợp khách hàng rút tiền gửi có kỳ hạn trước hạn: Khách hàng phải thông báo trước cho OCB ít nhất 1 ngày. Nếu OCB đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì có thể chi trả . Lãi suất rút trước hạn áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0.10%/năm.

Lãi suất cơ sở áp dụng cho KHCN
Loại lãi suất cơ sở Mức lãi suất cơ sở (%/Năm)
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng 8,1
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 13 tháng 8,2
Chi tiết vui lòng truy cập tại đây
Lãi suất huy động
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
Lãi suất huy động
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi hàng 3 tháng Lãi hàng 6 tháng Lãi đầu kỳ
Không kỳ hạn 0.10
01 tuần 0.20
02 tuần 0.20
03 tuần 0.20
01 Tháng 3.15
02 Tháng 3.25 3.24
03 Tháng 3.30 3.29
04 Tháng 3.30 3.29
05 Tháng 3.30 3.29
06 Tháng 5.00 4.98 4.96
07 Tháng 5.00 4.98
08 Tháng 5.00 4.98
09 Tháng 5.20 5.18 5.13
10 Tháng 5.20 5.18
11 Tháng 5.20 5.18
12 Tháng 5.70 5.68 5.58 5.62
18 Tháng 5.80 5.78 5.60 5.63
21 Tháng 5.85 5.83 5.60
24 tháng trở lên 5.90 5.88 5.61 5.65
Chi tiết vui lòng truy cập tại đây
Lãi suất cơ sở áp dụng cho KHDN
Loại lãi suất cơ sở Mức lãi suất cơ sở (%/Năm)
Lãi suất cơ sở 12 tháng 7,77
Lãi suất cơ sở 06 tháng 5,74
Chi tiết vui lòng truy cập tại đây
Lãi suất huy động
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
13 Tháng 0.00
https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY