Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI


Xem hướng dẫn cài đặt

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search

Lãi suất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ
20/05/2019 1:00 AM

Đơn vị %/năm.

Xem các lãi suất đã ban hành

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh gần nhất để có thông tin lãi suất cập nhật mới nhất.
Xem chi tiết Chi Nhánh

Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm Online TIẾT KIỆM DUY TRÌ Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ 7.4%
Không kỳ hạn 0.50 (*)
01 Tháng 5.30 5.40
03 Tháng 5.50 5.40 5.20
06 Tháng 7.20 7.30 6.40
09 Tháng 7.30 7.40
12 Tháng 7.80 (**) 7.50 7.40
13 Tháng 7.90 (***)
15 Tháng 7.40 7.50
18 Tháng 7.45 7.55
21 Tháng 7.50 7.60
24 Tháng 7.55 7.65
36 Tháng 7.60 7.70
Chi tiết vui lòng truy cập tại đây
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
Lưu ý:
(*) Áp dụng cho: Lãi suất Tiết kiệm không kỳ hạn: 0.10%/năm
     Lãi suất tiền gửi thanh toán:
     Ø Số tiền <2.5 triệu đồng: 0.10%/năm
     Ø Số tiền ≥ 2.5 triệu đồng: 0.50%/năm
(**) Áp dụng cho: Khoản tiền gửi mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên.
(***) Áp dụng cho: Khoản tiền gửi mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc khoản tiền gửi kỳ hạn 13 tháng đến hạn và tự động tái tục.
    Ø Lãi suất ưu đãi được áp dụng đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, đảm bảo không vượt trần NHNN và không áp dụng cho mục (**), (***) như sau:
         Tiết kiệm thường có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên: số tiền ≥ 1 tỷ đồng: cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm thông thường
        Tiết kiệm Online có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên:
                1 tỷ (đồng) ≤ Số tiền < 5 tỷ đồng: cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm Online
                Số tiền ≥ 5 tỷ đồng: cộng thêm (+) 0.20%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm Online
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi hàng 3 tháng Lãi hàng 6 tháng Lãi đầu kỳ
Không kỳ hạn
01 tuần 1.00
02 tuần 1.00
03 tuần 1.00
01 Tháng 4.70 4.68
02 Tháng 4.80 4.79 4.76
03 Tháng 5.00 4.98 4.94
04 Tháng 5.20 5.17 5.11
05 Tháng 5.30 5.25 5.19
06 Tháng 6.00 5.93 5.96 5.83
07 Tháng 6.00 5.91 5.80
08 Tháng 6.20 6.09 5.95
09 Tháng 6.20 6.08 6.11 5.92
10 Tháng 6.50 6.35 6.17
11 Tháng 6.50 6.33 6.13
12 Tháng 6.60 6.41 6.44 6.49 6.19
18 Tháng 6.80 6.49 6.53 6.58 6.17
21 Tháng 6.80 6.42 6.51 6.25
24 Tháng 6.80 6.39 6.43 6.48 5.99
36 Tháng 6.80 6.20 6.24 6.29 5.65
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
13 Tháng 0.00
https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>