Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI


Xem hướng dẫn cài đặt

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search

Lãi suất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ
27/08/2019 1:00 AM

Đơn vị %/năm.

Xem các lãi suất đã ban hành

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh gần nhất để có thông tin lãi suất cập nhật mới nhất.
Xem chi tiết Chi Nhánh

Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường/Tiền gửi có kỳ hạn Tiết kiệm Online TIẾT KIỆM DUY TRÌ Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ 7.4%
Không kỳ hạn 0.50 (*)
01 Tháng 5.30 5.40
03 Tháng 5.50 5.50 5.20
06 Tháng 7.20 7.30 6.40
09 Tháng 7.30 7.40
12 Tháng 8.10 (**) 7.50 7.40
13 Tháng 8.20 (***)
15 Tháng 7.45 7.55
18 Tháng 7.80 7.90
21 Tháng 7.80 7.90
24 Tháng 7.90 8.00
36 Tháng 8.00 8.10
Chi tiết vui lòng truy cập tại đây
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
(*) Áp dụng cho: Lãi suất Tiết kiệm không kỳ hạn : 0.10%/năm
(**) Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên
(***) Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc Khoản tiền gửi kỳ hạn 13 tháng đến hạn và tự động tái tục
Lưu ý:
1.    Đối với tiền gửi có kỳ hạn
     -     Lãi suất kỳ hạn 12 tháng lãi cuối kỳ là 7.4%/năm.
     -     Không áp dụng hình thức lĩnh lãi trước.
2.    Chính sách ưu đãi lãi suất
     -     Đối với Tiết kiệm thông thường kỳ hạn từ 1 tháng đến 11 tháng; Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng:
     Ø    Số tiền    ≥ 1 tỷ (đồng)                     : cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất
     -     Đối với tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng:
     Ø    1 tỷ (đồng) ≤ Số tiền < 5 tỷ (đồng) : cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất 
     Ø    Số tiền  ≥ 5 tỷ (đồng)                       : cộng thêm (+) 0.20%/năm so với biểu lãi suất 
     -     Lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng (bao gồm ưu đãi) không được vượt trần lãi suất NHNN (5.50%/năm).
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi hàng 3 tháng Lãi hàng 6 tháng Lãi đầu kỳ
Không kỳ hạn
01 tuần 1.00
02 tuần 1.00
03 tuần 1.00
01 Tháng 4.70 4.68
02 Tháng 4.80 4.79 4.76
03 Tháng 5.00 4.98 4.94
04 Tháng 5.20 5.17 5.11
05 Tháng 5.30 5.25 5.19
06 Tháng 6.00 5.93 5.96 5.83
07 Tháng 6.00 5.91 5.80
08 Tháng 6.20 6.09 5.95
09 Tháng 6.20 6.08 6.11 5.92
10 Tháng 6.50 6.35 6.17
11 Tháng 6.50 6.33 6.13
12 Tháng 6.60 6.41 6.44 6.49 6.19
18 Tháng 6.80 6.49 6.53 6.58 6.17
21 Tháng 6.80 6.42 6.51 6.25
24 Tháng 6.80 6.39 6.43 6.48 5.99
36 Tháng 6.80 6.20 6.24 6.29 5.65
Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ [% năm]
Không kỳ hạn 0.00
01 Tháng 0.00
02 Tháng 0.00
03 Tháng 0.00
04 Tháng 0.00
05 Tháng 0.00
06 Tháng 0.00
07 Tháng 0.00
08 Tháng 0.00
09 Tháng 0.00
10 Tháng 0.00
11 Tháng 0.00
12 Tháng 0.00
13 Tháng 0.00
https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>