Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (MSME)

Các Sản Phẩm

SME DAILY BANKING

SME DAILY BANKING

Dành riêng cho Khách hàng mới mở tài khoản tại OCB

Thời gian triển khai: từ ngày 18/8/2018 cho đến khi có Thông báo khác thay thế

LỢI ÍCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

-    Miễn phí mở tài khoản số đẹp
-    Ưu đãi không giới hạn thời gian với kênh tại quầy và Internet banking theo 2 giai đoạn:
+    Miễn phí 3 tháng đầu giao dịch nộp, rút, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống.
+    Ưu đãi phí lên đến 50% tùy vào số dư bình quân duy trì  15 triệu đồng/tháng hoặc 30 triệu đồng/tháng và không giới hạn thời gian ưu đãi các giao dịch nộp, rút, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống (*)
-    Ưu đãi lãi suất vay thấu chi theo tài sản bảo đảm, với hạn mức vay không tài sản lên đến 2 tỷ đồng.
-    Miễn phí duy trì Gói tài khoản 6 tháng đầu. (**)
Ghi chú:
(*): Số dư bình quân được tính trên tổng số dư bình quân của tất cả tài khoản thanh toán VND và ngoại tệ tại OCB.
(**): Phí duy trì chỉ thu khi không đạt số dư bình quân theo quy định.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Tham gia tối thiểu 2 sản phẩm với OCB:
-    Tài khoản thanh toán VND
-    Hoặc Nộp thuế điện tử
-    Hoặc Internet Banking – Gói vàng

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY