Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (MSME)

Các Sản Phẩm

Sản phẩm cho vay đầu tư tài sản cố định đối với KHDN nhỏ và siêu nhỏ

Sản phẩm cho vay đầu tư tài sản cố định đối với KHDN nhỏ và siêu nhỏ


ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

  • Cho vay đầu tư nhà xưởng, máy móc (mới/ hoặc đã qua sử dụng) và tài sản cố định khác.
  • Chuyên biệt trong tư vấn tài chính Dự án quy mô nhỏ và siêu nhỏ.
  • Hạn mức và kỳ hạn cho vay phù hợp với cơ cấu vốn đầu tư và nguồn trả nợ.
  • Tài sản thế chấp từ chính dự án, hoặc tài sản khác theo nhu cầu của Doanh nghiệp.
  • Thời gian cho vay lên đến 120 tháng;
  • Lãi suất vay hỗ trợ tối đa thời gian đầu

TÀI SẢN BẢO ĐẢM

  • Tài sản thế chấp: bất động sản; xe ôtô; máy móc thiết bị; giấy tờ có giá do OCB phát hành.

HẠN MỨC CHO VAY

  • Tối đa lên đến 30 tỷ đồng, tùy thuộc vào cơ cấu vốn đầu tư và nguồn trả nợ.
  • Lãi suất vay hỗ trợ tối đa thời gian đầu.

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY