Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (MSME)

Các Sản Phẩm

SẢN PHẨM BẢO LÃNH

SẢN PHẨM BẢO LÃNH

Dành cho Doanh nghiệp Vừa, Nhỏ và Siêu nhỏ (SME)

Đặc tính sản phẩm

 • Hình thức phát hành: bằng Văn bản hoặc thông qua hệ thống SWIFT
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác được OCB chấp thuận từng thời kỳ
 • Tài sản đảm bảo:
  + Tài sản đảm bảo: Ký quỹ, Hợp đồng tiền gửi/sổ tiết kiệm tại OCB và các Tổ chức tín dụng được OCB chấp thuận, số tiền ghi có trong tương lai vào tài khoản tại OCB, Bất động sản và động sản...
  + Không có tài sản đảm bảo theo chính sách của OCB từng thời kỳ

Tiện ích sản phẩm

 • Loại bảo lãnh đa dạng và đầy đủ
 • Mức phí cạnh tranh và linh hoạt
 • Thủ tục đơn giản và nhanh chóng
 • Bảo lãnh có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo
 • Tính pháp lý được đảm bảo an toàn và được xác thực nhanh chóng, dễ dàng

Các loại bảo lãnh

 • Các loại bảo lãnh thông thường: Dự thầu, Thực hiện hợp đồng, Hoàn trả tiền ứng trước/tạm ứng, Thanh toán, Bảo hành/Đảm bảo chất lượng sản phẩm, Vay vốn
 • Các loại bảo lãnh đặc biệt: Bảo lãnh cho Nhà thầu liên danh, Bảo lãnh trong bán/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 • Các loại bảo lãnh khác theo yêu cầu của khách hàng

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY