Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (MSME)

Các Sản Phẩm

GÓI GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP LOGISTIC VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

GÓI GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP LOGISTIC VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

Dành cho Khách hàng (hiện hữu/ mới) là các doanh nghiệp Logistic có hoạt động vận tải hàng hóa/ Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại khu vực Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian áp dụng: từ ngày 10/08/2019 đến hết ngày 31/12/2019 hoặc đến khi hết hạn mức chương trình.

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Áp dụng 3 tháng đầu tiên.
Ưu đãi lãi suất cho vay so với mức lãi suất thông thường

Ưu đãi phí (áp dụng cho Khách hàng mới):

•    Phí huy động và dịch vụ tài chính doanh nghiệp:


•    Phí Thanh toán quốc tế:https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>