Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (MSME)

Các Sản Phẩm

Chương trình ưu đãi lãi suất “SME Vốn kinh doanh ưu đãi 1000 tỷ”

Chương trình ưu đãi lãi suất “SME Vốn kinh doanh ưu đãi 1000 tỷ”

Dành cho khách hàng doanh nghiệp

Hạn mức: 1000 tỷ

Lãi suất vay ngắn hạn chỉ từ 7%/năm

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/04/2019 đến hết ngày 30/06/2019; hoặc cho đến khi hết hạn mức tín dụng của Chương trình tùy theo điều kiện nào đến trước
Điều kiện áp dụng:
Khách hàng Doanh nghiệp do Khối SME khai thác vay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
- Khách hàng vay vốn phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu
- Cho vay các khách hàng là Nhà cung cấp (NCC) và Nhà phân phối (NPP), Nhà thầu xây dựng, Khách hàng lớn thuộc phân khúc do Khối SME Khai thác trong chuỗi cung ứng.


https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>