Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ (MSME)

Các Sản Phẩm

Cấp tín dụng ngắn hạn đối với Khách hàng Doanh nghiệp hiện hữu (Top Up)

Cấp tín dụng ngắn hạn đối với Khách hàng Doanh nghiệp hiện hữu (Top Up)

Sản phẩm nhằm xây dựng cơ chế ưu đãi để chăm sóc, gắn kết Khách hàng doanh nghiệp hiện hữu.

Sản phẩm cho vay mà KH có thể cung cấp TSBĐ bổ sung hoặc sử dụng TSBĐ đang đảm bảo cho các khoản vay hiện hữu tại OCB.

Đối tượng khách hàng:

Thuộc phân khúc Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME).

Đặc tính sản phẩm

Loại tiền cho vay:

 • VNĐ và/hoặc Ngoại tệ.

Tài sản bảo đảm

Loại TSBĐ hiện hữu và TSBĐ bổ sung được chấp nhận:

 • Tiền gửi (Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Các loại GTCG khác…) do OCB phát hành.
 • Bất động sản.
 • Phương tiện giao thông đường bộ.

Hạn mức cấp tín dụng

 • Cho vay theo hạn mức tín dụng;
 • Cho vay từng lần bổ sung vốn kinh doanh;
 • Phát hành bảo lãnh;
 • Phát hành L/C;
 • Tái tài trợ.

Lợi ích cho khách hàng

 • Khách hàng được cấp HMTD/món tín dụng lên đến 03 tỷ đồng mà không cần bổ sung thêm hồ sơ từ đầu.
 • Sản phẩm dành riêng cho các Khách hàng đã có lịch sử về thời gian quan hệ tín dụng tại OCB.
 • Khách hàng được cấp tín dụng vượt quá tỷ lệ cấp tín dụng/giá trị TSBĐ theo quy định hiện hành của OCB.

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY