1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng cá nhân
Nhận/Chuyển Tiền Quốc Tế
CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ & BÁN NGOẠI TỆ ONLINE QUA OCB OMNI

CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ & BÁN NGOẠI TỆ ONLINE QUA OCB OMNI

Khách hàng cá nhân có nhu cầu mua ngoại tệ và chuyển tiền đi nước ngoài cho các mục đích:
        - Du học
        - Khám chữa bệnh
        - Sinh hoạt phí (cho du học, chữa bệnh)
        - Trợ cấp thân nhân


TIỆN ÍCH

        - Chủ động thực hiện giao dịch tại bất kỳ địa điểm với giao dịch hoàn toàn online
        - Tiết kiệm thời gian, chi phí
        - Thao tác đơn giản, dễ dàng
        -  Khách hàng có thể chuyển trực tiếp từ tài khoản ngoại tệ hoặc từ tài khoản VND (OCB sẽ chốt bán ngoại tệ theo tỷ giá bán chuyển khoản niêm yết tại thời điểm KH đặt lệnh chuyển tiền)
        - Chủ động trong việc cung cấp hồ sơ với danh mục thể hiện trên OCB OMNI
        - Có thông tin phí phải trả trước khi quyết định thực hiện giao dịch
        - Theo dõi, kiểm tra tiến độ xử lý giao dịch chuyển tiền trên OCB OMNI


HẠN MỨC CHUYỂN TIỀN THEO TỪNG MỤC ĐÍCH

        - Chi phí học phí, khám chữa bệnh: “Theo thông báo của trường học/ nơi khám chữa bệnh”
        - Sinh hoạt phí du học: tối đa 36,000 USD (trường hợp thông báo chi phí của Cơ sở đào tạo không đề cập)
        -  Sinh hoạt phí khám chữa bệnh: 10,000 USD/lần (trường hợp thông báo chi phí của Cơ sở khám chữa bệnh không đề cập)
        -  Trợ cấp thân thân: 10,000 USD/ thân nhân/ năm
(Lưu ý: Khách hàng chuyển USD hoặc ngoại tệ tương đương)


HỒ SƠ CUNG CẤP THEO TỪNG MỤC ĐÍCH CHUYỂN

1.    Giấy tờ tùy thân của khách hàng chuyển: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu
2.    Hộ chiếu của người đi học hoặc người đi khám chữa bệnh.
3.    Visa của người đi học hoặc người đi khám chữa bệnh (trường hợp nước đến yêu cầu phải có Visa)
4.    Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền:
                - Thông báo chi phí của Cơ sở đào tạo hoặc Cơ sở khám chữa bệnh ở nước ngoài
5.    Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (tùy thuộc vào mối quan hệ mà cung cấp
                - Giấy khai sinh, hoặc:
                - Sổ hộ khẩu, hoặc:
                - Văn bản xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về quan hệ thân nhân giữa Khách hàng chuyển với Người đi học/Người đi khám chữa bệnh/Người đi học ở nước ngoài, hoặc:
*Tham khảo danh mục hồ sơ theo mục đích chuyển tiền
       + Du học
       + Sinh hoạt phí cho du học
       + Khám chữa bệnh
       + Sinh hoạt phí cho khám chữa bệnh
       + Trợ cấp thân nhân
**Tham khảo Biểu phí chuyển tiền quốc tế dành cho KHCN tại đây

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TRÊN OCB OMNI

        -  Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam là người cư trú trên 18 tuổi
        - Khách hàng đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán (VND) hoặc ngoại tệ tại OCB
        - Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến OCB OMNI với hình thức xác thực iOTP


https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY