1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

DỊCH VỤ

GIAO DỊCH QUA FAX/EMAIL

GIAO DỊCH QUA FAX/EMAIL

GIAO DỊCH QUA FAX/EMAIL

•    Các Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam
•    Khách hàng hiện hữu có uy tín, lịch sử giao dịch tốt, có trụ sở kinh doanh xa so với đơn vị phục vụ khách

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch với OCB thông qua việc gửi chứng từ qua Fax.

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Tạo thêm kênh giao dịch và tạo thuận lợi Khách hàng khi giao dịch với OCB

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY