1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

TÀI KHOẢN ẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

TÀI KHOẢN ẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Giải pháp hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp quản lý khoản phải thu, theo đó cho phép Khách hàng  nhận diện người chuyển tiền nhanh chóng và chính xác bằng việc sử dụng số tài khoản thụ hưởng dưới dạng tài khoản phụ liên kết với tài khoản thanh toán của Khách hàng  tại OCB. Số Tài khoản Ảo được thiết kế và hiển thị dưới dạng dãy chữ/số ký tự tuân theo cấu trúc VA do OCB và Khách hàng  thỏa thuận. Tài khoản Ảo chỉ có chức năng là số tài khoản thụ hưởng của Khách hàng.

Bao gồm các Khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán loại tiền VND tại OCB và đã đăng ký sử dụng dịch vụ OMNI KHDN gói Vàng.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Sản phẩm cho phép Khách hàng tự động nhận diện theo người chuyển tiền (nhà phân phối/ đại lý/ khách hàng), theo loai hàng hóa, theo Hợp đồng hoặc theo vùng địa lý một cách nhanh chóng và chính xác bằng việc sử dụng số tài khoản thụ hưởng là một mã định danh riêng biệt cho thay vì một số tài khoản cố định gồm 16 số được Ngân hàng cung cấp như  thông thường.

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

•    Nhận biết thông tin bên chuyển tiền và loại hàng hóa, hợp đồng,… nhanh chóng do mỗi bên chuyển tiền, mỗi mặt hàng, hợp đồng,… được gán theo số Tài khoản Ảo do KH chủ động thiết lập và quản lý;
•    Theo dõi và đối soát công nợ nhanh chóng và chính xác một lượng lớn đối tác đầu ra, đại lý, nhà phân phối chuyển tiền thường xuyên... nhờ hệ thống báo cáo OCB thiết kế riêng cho Sản phẩm tài khoản Ảo;
•    Giúp giảm thiểu số lượng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng;
•    Chủ động trong việc tạo và quản lý các số Tài khoản Ảo đẹp, dễ nhớ để thuận tiện cho người dùng.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Giấy đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng sản phẩm Tài khoản Ảo

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY