1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

DỊCH VỤ TẠM KHÓA TÀI KHOẢN

DỊCH VỤ TẠM KHÓA TÀI KHOẢN

Dịch vụ tạm khóa tài khoản (tên Tiếng Anh là Escrow Account) là loại hình tài khoản được mở tại OCB kèm theo thỏa thuận về việc tạm khóa tài khoản được ký giữa OCB và (các) Khách hàng nhằm mục đích đảm bảo cho các nghĩa vụ cụ thể tại các giao dịch cụ thể. Việc tạm khóa, gỡ bỏ tạm khóa một phần/toàn phần và sử dụng/chuyển tiền từ tài khoản được OCB thực hiện theo thỏa thuận được ký kết giữa OCB và (các) Khách hàng có liên quan.

Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Dịch vụ tạm khóa tài khoản có thể được doanh nghiệp xem xét sử dụng trong các giao dịch giữa Doanh nghiệp và đối tác, trong đó cần OCB đóng vai trò là ngân hàng trung gian để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên theo thỏa thuận. Bao gồm:
•    Giao dịch đầu tư/ mua bán dự án/ bất động sản, tài sản khác
•    Giao dịch chuyển nhượng cổ phần/ mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
•    Giao dịch giữa chủ đầu tư dự án bất động sản và người mua/ người thuê
•    Giao dịch góp vốn vào doanh nghiệp từ các cổ đông tới khi ghi nhận việc tăng vốn thành công, các thủ tục được hoàn tất
•    Giao dịch đầu tư vào các quỹ/ công ty tài chính của nhà nhà đầu tư cần ngân hàng đứng giữa làm trung gian quản lý
•    Giao dịch giải ngân của các các tổ chức cho doanh nghiệp trong nước cần ngân hàng trung gian đứng giữa quản lý dòng tiền giải ngân đảm bảo khoản tiền được sử dụng theo đúng mục đích vay
•    Các giao dịch được phép khác theo quy định của pháp luật

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Đảm bảo quyền và lợi ích của các bên trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng, đầu tư theo đúng các điều khoản được nêu tại bản thỏa thuận giao dịch được ký kết.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Hồ sơ sử dụng dịch vụ tạm khóa tài khoản gồm:
•    Hồ sơ mở tài khoản của Doanh nghiệp hoặc tài khoản chung của các Doanh nghiệp với vai trò là chủ sở hữu tài khoản chung theo quy định của OCB từng thời kỳ
•    Bản thỏa thuận dịch vụ tạm khóa tài khoản
•    Các văn bản ủy quyền và các hồ sơ khác bổ sung theo nội dung thỏa thuận (nếu có)

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY