Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

DỊCH VỤ

NGÂN HÀNG SỐ OCB OMNI KHDN

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (OMNI KHDN)

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (OMNI KHDN)

OCB cung cấp dịch vụ giao dịch ngân hàng trực tuyến OMNI KHDN cho phép Doanh nghiệp chủ động thực hiện các dịch vụ tài chính đa dạng thông qua thiết bị có kết nối Internet.

Đặc tính sản phẩm

• Hình thức đa dạng: Gói Bạc (gói truy vấn) và Gói Vàng (Gói tài chính)

• Tiện ích Quản lý tài khoản thông minh: truy vấn giao dịch, sao kê, in giấy báo Nợ/báo Có, cài đặt quyền truy cập với từng tài khoản

• Thanh toán trong và ngoài hệ thống OCB, thanh toán lệnh đơn và thanh toán theo lô

• Dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 hỗ trợ KH thanh toán ngoài hệ thống ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ Tết.

• Dịch vụ đầu tư trực tuyến hỗ trợ KH thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn Online

• Dịch vụ Truly online chuyển chứng từ giao dịch với ngân hàng qua kênh điện tử.

• Hệ thống bảo mật cao với 3 tầng bảo mật: chứng thư số, phần mềm xác thực OCB iOTP CORP, bảo mật bằng user-password.


Đối tượng khách hàng

Các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam  

https://ocb.com.vn

Mở tài khoản OMNI

GO

>>