1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

BẢO HIỂM THUYỀN TÀU

BẢO HIỂM THUYỀN TÀU

Bảo hiểm có liên quan đến hoạt động của con tàu, con người hoặc của hàng hoá được vận chuyển trên biển hay những nghiệp vụ bảo hiểm những rủi ro trên biển, trên bộ, trên sông có liên quan đến hành trình đường biển
Đối tượng khách hàng
Đối tượng được bảo hiểm là những tàu biển thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Bảo hiểm thuyền tàu gồm những bảo hiểm sau:
    + Bảo hiểm thân tàu biển
    + Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa
    + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu thủy nội địa
    + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu chạy tuyến quốc tế (P&I)

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người
Hạn chế tối đa những thiệt hại không mong muốn

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY