1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

BẢO HIỂM TÀI SẢN

BẢO HIỂM TÀI SẢN

Bảo hiểm tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm
Đối tượng khách hàng
Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng,…

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Bảo hiểm tài sản gồm những bảo hiểm sau:
    + Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
    + Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
    + Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
    + Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy và các rủi ro đặc biệt
    + Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người
Để hạn chế tối đa những thiệt hại không mong muốn.

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY