1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

BẢO HIỂM

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

BẢO HIỂM Ô TÔ

BẢO HIỂM Ô TÔ

Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người

Hạn chế tối đa những thiệt hại không mong muốn
Đối tượng khách hàng
Tất cả các doanh nghiệp có xe ô tô đủ điều kiện đăng ký lưu hành và có nhu cầu tham gia bảo hiểm

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Bảo hiểm ô tô gồm những bảo hiểm sau:
    + Bảo hiểm ô tô
    + Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe ô tô
    + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Mua bảo hiểm được cam kết chi trả, bồi thường bởi công ty bảo hiểm khi có những tổn thất về vật chất hay con người
Hạn chế tối đa những thiệt hại không mong muốn

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY