Trang chủKhách hàng doanh nghiệpTài trợ thương mạiTài trợ xuất khẩu Tài trợ sau giao hàng Chiết khấu Hối phiếu kèm Bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C
Tài trợ xuất khẩu
Khách hàng
  • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng theo phương thức L/C có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu.
Tiện ích
  • Doanh nghiệp xuất khẩu được ứng trước tiền hàng sau khi xuất khẩu mà chưa nhận được tiền thanh toán từ nhà nhập khẩu
  • Gia tăng nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí các thủ tục nghiệp vụ liên quan đến chiết khấu Hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C
Đặc điểm
  • Loại tiền chiết khấu: VND hoặc ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước  
  • Phương thức chiết khấu: Theo hạn mức hoặc từng lần (món)
  • Tỷ lệ chiết khấu: tối đa 98% trị giá hối phiếu
  • Thời gian chiết khấu: tối đa 180 ngày
  • Tài sản bảo đảm: Hối phiếu kèm bộ chứng từ theo L/C, tài sản khác 
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp