Trang chủKhách hàng doanh nghiệpQuản lý dòng tiền Dịch vụ Quản lý khoản phải trả Chi hộ tại quầy
Quản lý dòng tiền
Tiện ích:
  • Giảm thiểu rủi ro trong việc lưu trữ, vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt 
  • Được hưởng lãi trên số dư tài khoản. 
  • Tập trung tiền mặt về tài khoản thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí. 
Đặc điểm: 
  • OCB thực hiện chi hộ tiền mặt tại địa điểm khách hàng yêu cầu.
Hồ sơ, thủ tục:
  • Khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân nhận lương có tài khoản tại OCB
  • Hợp đồng dịch vụ chi lương ký kết bởi OCB và khách hàng (file đính kèm)
Biểu phí: 
  • Tham khảo Biểu phí của KHDN có hiệu lực tại thời điểm hiện hành
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp