Trang chủKhách hàng doanh nghiệpCho vayTài trợ vốn ngắn hạn Sản phẩm cấp tín dụng cho DN nhỏ
Sản phẩm cấp tín dụng cho DN nhỏ
Khách hàng
 • Doanh nghiệp có doanh thu năm gần nhất từ 10 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng.
Tiện ích
 • Được đáp ứng nhu cầu vốn dưới nhiều hình thức như: vay, bảo lãnh trong nước, phát hành LC.
 • Tài sản bảo đảm của Doanh nghiệp có thể được thẩm định giá bởi Đơn vị định giá độc lập chuyên nghiệp, uy tín với giá cạnh tranh.
 • Có thể được cấp tín dụng lên tới 80% Giá trị tài sản bảo đảm.
 • Hồ sơ, thủ tục cấp tín dụng đơn giản.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh.
 • Được đội ngũ nhân viên OCB tư vấn miễn phí, nhiệt tình và chuyên nghiệp.
Đặc điểm
 • Tài trợ nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.
 • Mức cấp tín dụng tối đa lên tới 05 tỷ đồng.
 • Tài sản để bảo đảm là bất động sản.
 • Tỷ lệ tài trợ cao.
 • Thẩm định giá tài sản bảo đảm: được thực hiện bởi OCB hoặc được định giá bởi đơn vị định giá độc lập chuyên nghiệp, có uy tín.
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp