Trang chủKhách hàng cá nhânCho vayCho vay có tài sản thế chấpThấu chi tiêu dùng
Khách hàng cá nhân

Thấu chi tiêu dùng

Cho vay thấu chi tiêu dùng có tài sản bảo đảm là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn linh hoạt để phục vụ đời sống hằng ngày của khách hàng.Tiện ích

• Sử dụng tiền vay linh hoạt trên tài khoản tiền gửi thanh toán (rút vốn, trả nợ theo nhu cầu)
• Đáp ứng nhu cầu rút vốn nhanh chóng qua các kênh tại quầy, ngân hàng điện tử.

Đặc điểm
 
• Đối tượng Khách hàng: Cá nhân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và không quá 70 tuối tại thời điểm kết thúc khoản vay.
• Tài sản bảo đảm là tiền gửi tại OCB hoặc bất động sản.
• Loại tiền vay: VND.
• Thời gian cấp hạn mức: Tối đa 12 tháng
• Phương thức vay: Vay theo hạn mức thấu chi
• Số tiền vay tối đa:
   o Tài sản bảo đảm là tiền gửi tại OCB: Tối đa 100% nhu cầu vay vốn
   o Tài sản bảo đảm là bất động sản: Tối đa 500 triệu đồng.

Điều kiện vay vốn
 
• Có hộ khẩu hoặc KT3.
• Có nguồn thu nhập đủ khả năng trả nợ cho khoản thấu chi.
• Có tài sản bảo đảm cho khoản thấu chi
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp