1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Service

DỊCH VỤ THANH TOÁN

Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Trên nền tảng kết nối với các tổ chức trung gian thanh toán lớn, OCB đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của Doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng, chi phí cạnh tranh và an toàn tới bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam.

Các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

  • Hình thức chuyển tiền: chuyển tiền đi và nhận tiền chuyển đến trong nước
  • Kênh thanh toán đa dạng: thanh toán tại quầy, giao dịch qua Fax/Email, Truly Online, OCB Online.
  • Chuyển tiền theo lô, định kỳ.
  • Tốc độ xử lý nhanh chóng do OCB kết nối với tất cả các tổ chức trung gian thanh toán lớn trong nước.

  • Ghi Nợ/ Ghi Có ngay lập tức và miễn phí chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng hệ thống OCB
  • Miễn phí nhận tiền chuyển đến
  • KH có thể chủ động đặt lịch thanh toán từng lần, theo lô, định kỳ, theo kế hoạch định sẵn trong tương lai.
  • Dịch vụ OCB Online hiện đại giúp doanh nghiệp chủ động chuyển tiền và truy vấn mọi lúc, mọi nơi.
  • Đa dạng các kênh giao dịch đáp ứng nhu cầu linh hoạt của khách hàng

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT