1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

TIỀN VAY

TÍN DỤNG NGẮN HẠN

TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP THI CÔNG XÂY LẮP

TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP THI CÔNG XÂY LẮP

Tài trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực thì công xây lắp

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Quy trình phê duyệt nhanh
- Cho vay không có TSBĐ đến 1,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ ký quỹ thấp, chỉ từ 0%
- Cấp bảo lãnh thiếu TSBĐ, tỷ lệ thiếu TSBĐ lên đến 3 tỷ đồng

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

- Vay, phát hành bảo lãnh không cần TSBĐ
- Sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho KH ngành thi công xây lắp
- Tỷ lệ ký quỹ thấp, cạnh tranh trên thị trường

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY