Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Saving Products

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Tiền gửi ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ

Là sản phẩm tiền gửi đáp ứng được mọi loại hình ký quỹ theo yêu cầu của pháp luật và của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong khi vẫn đảm bảo mức sinh lời hấp dẫn.

Các DN kinh doanh lữ hành quốc tế, DN hoạt động giới thiệu việc làm, DN đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, DN hoạt động dịch vụ tư vấn du học, DN kinh doanh cho thuê lại lao động,.. và các loại hình DN khác.

  • Loại tiền: VNĐ, ngoại tệ
  • Hạn mức ký quỹ: Theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của DN
  • Kỳ hạn ký quỹ: Đa dạng, linh hoạt theo yêu cầu Doanh nghiệp
  • Lãi suất: cạnh tranh và tuân thủ quy định của NHNN
  • Phương thức nhận lãi: cuối kỳ

Việc mở, tất toán, rút một phần vốn gốc, nộp bổ sung vốn gốc… được thực hiện theo quy định của Pháp luật và theo quy định của OCB.

  • Được OCB tư vẫn và hỗ trợ các thủ tục liên quan tới ký quỹ đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Được OCB cấp giấy chứng nhận/ xác nhận ký quỹ .
  • Được hưởng lãi suất cạnh tranh trên số tiền ký quỹ.

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>