Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceRetail Banking
Card
OCB JCB PLATINUM CREDIT CARD

OCB JCB PLATINUM CREDIT CARD


Frequently asked questions

01

Answer


02

Answer


03

Answer


04

Answer


05

Answer


06

Answer


07

Answer


08

Answer


09

Answer


10

Answer


11

Answer


12

Answer


13

Vui lòng cho Tôi biết về quy định thời gian thực hiện giao dịch thanh toán nợ thẻ tín dụng tại OCB?

Answer


https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT