Back to previous

Sinh nhật rộn ràng – Gửi tiền trúng Vàng

23/05/2022
Expired

1.    Tên chương trình: Sinh nhật rộn ràng – Gửi tiền trúng vàng

2.    Thời gian triển khai: từ ngày 23/05/2022 đến ngày 31/07/2022

3.    Kênh triển khai: OCB OMNI (phiên bản ứng dụng)

4.    Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm điện tử, bao gồm: Tiết kiệm điện tử thông thường, Hợp đồng tiền gửi điện tử, Tiết kiệm tích lũy điện tử và Tiết kiệm Omni Flex.

5.    Kỳ hạn áp dụng:

  • Tiết kiệm điện tử thông thường/Hợp đồng tiền gửi điện tử: từ 01 tháng trở lên.
  • Tiết kiệm tích lũy điện tử: từ 06 tháng trở lên.
  • Tiết kiệm Omni Flex: từ 30 ngày trở lên.

6.    Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) cá nhân gửi tiết kiệm điện tử kênh online qua ứng dụng OCB OMNI.

7.    Nội dung chương trình:

Với mỗi sổ tiết kiệm điện tử gửi mới tối thiểu 5 triệu đồng thỏa điều kiện chương trình, khách hàng sẽ nhận được mã lượt quay tham gia vòng quay may mắn online trên OCB OMNI (phiên bản ứng dụng). Khách hàng có bao nhiêu mã lượt quay được quay bấy nhiêu lượt.

Kỳ

Thời gian mở sổ tiết kiệm để nhận được MLQ

Cấu trúc MLQ

Thời gian thực hiện quay

Kỳ 1

Từ 23/05/2022 đến 23/06/2022

Bắt đầu từ A0000001 theo số thứ tự tăng dần

Từ 28/06/2022 đến 02/07/2022

Kỳ 2

Từ 24/06/2022 đến 31/07/2022

Bắt đầu từ B0000001 theo số  thứ tự tăng dần

Từ 04/08/2022 đến 08/08/2022

8. Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng (đồng)

Số lượng giải/kỳ

Tổng số lượng giải của 2 kỳ

Tổng giá trị giải thưởng (đồng)

2.6 lượng vàng (SJC)

 182.000.000

1

2

 364.000.000

Sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

10.000.000

10

20

200.000.000

Sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

5.000.000

30

60

300.000.000

Sổ tiết kiệm 2 triệu đồng

2.000.000

50

100

200.000.000

Tổng

91

182

1.064.000.000

 

(*) Thể lệ chương trình chi tiết tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6678 (miễn phí 24/7) hoặc tải ứng dụng OCB OMNI và trải nghiệm hoàn toàn miễn phí tại đây.

Related news

See more
Customer support
1800 6678