Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Loan Products

TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN

Cho vay Trung dài hạn đầu tư tài sản cố định/Tài trợ dự án

Cho vay Trung dài hạn đầu tư tài sản cố định/Tài trợ dự án

Là cấp tín dụng dưới hình thức giải ngân cho KHDN dùng cho mục đích đầu tư tài sản cố định, thực hiện dự án

DN có nhu cầu tài trợ vốn để đầu tư tài sản cố định (mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng…) và/hoặc tài trợ dự án

  • Mục đích tài trợ: Đầu tư tài sản cố định/Bổ sung vốn triển khai dự án
  • Phương thức tài trợ: Từng lần theo hợp đồng, dự án
  • Thời hạn tài trợ: Phù hợp phương án/ thời hạn dự án
  • Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Tài sản hình thành từ chính vốn vay hoặc tài sản khác được OCB chấp nhận (Bất động sản, Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải, Giấy tờ có giá…)

  • Phương thức trả nợ linh hoạt tùy vào khả năng trả nợ của khách hàng
  • Doanh nghiệp sẽ được xem xét ân hạn gốc cho đến khi dự án đi vào hoạt động
  • TSBĐ đa dạng bao gồm cả tài sản hình thành từ vốn vay
  • Doanh nghiệp có thể được tham gia các chương trình tài trợ đặc biệt thông qua OCB của các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
  • Lãi suất cạnh tranh
  • Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng.

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>