Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Loan Products

TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN

Cho vay mua xe ô tô KHDN

Cho vay mua xe ô tô KHDN

Là cấp tín dụng dưới hình thức giải ngân cho KHDN dùng cho mục đích mua xe ô tô phục vụ mục đích đi lại, kinh doanh vận tải, thương mại của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có nhu cầu mua xe ô tô làm phương tiện đi lại, kinh doanh vận tải hoặc mua lô xe để thương mại

 • Mục đích tài trợ: mua xe ô tô làm phương tiện đi lại, kinh doanh vận tải hoặc mua lô xe để thương mại
 • Phương thức trả nợ: linh hoạt theo tháng, quý
 • Thời gian tài trợ: tùy theo loại TSBĐ
 • Tỷ lệ cho vay tối đa trên TSBĐ là xe ô tô: tùy theo loại xe
 • Tài sản bảo đảm: tài sản hình thành từ vốn vay (xe, lô xe) hoặc TSBĐ khác được OCB chấp nhận
 • Cho vay bù đắp: tối đa 06 tháng

 • Thời hạn tài trợ dài: tối đa 120 tháng.
 • Tỷ lệ tài trợ cao, tối đa đến 80% giá trị xe
 • Tài trợ tối đa 100% phương án vay vốn
 • Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp dòng tiền kinh doanh khách hàng
 • Lãi suất vay cạnh tranh
 • Điều kiện, thủ tục đơn giản

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>