1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

International Payments

Tín Dụng Chứng Từ

THƯ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU

THƯ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU

Là hình thức giao dịch L/C trong đó OCB: Ngân hàng thông báo L/C, hoặc Ngân hàng xuất trình BCT.

Khách hàng xuất khẩu: KH đóng vai trò người thụ hưởng L/C

 • Hồ sơ pháp lý
  • Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác (nếu có)
  • Bộ chứng từ xuất khẩu
  • Thư yêu cầu thanh toán (theo mẫu của OCB)
  • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng chiết khấu (theo mẫu của OCB trường hợp có chiết khấu)
 • Hồ sơ khác

 • Nhận được thông báo L/C trong thời gian nhanh nhất.
 • Được hỗ trợ việc lập bộ chứng từ cùng các dịch vụ liên quan.
 • Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn bộ chứng từ xuất khẩu đảm bảo hợp lệ.
 • OCB sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp tra soát với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh các vấn đề liên quan đến khoản thanh toán.
 • OCB sẽ hỗ trợ tài chính cho Doanh nghiệp với sản phẩm chiết khẩu Bộ chứng từ
 • Giảm thiểu rủi ro
 • Đảm bảo giao dịch được tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí
 • Thông tin an toàn, bảo mật

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT