Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Bank guarantee inquiry

Note

1. Quý khách cần nhập đúng Số chứng thư bảo lãnh được hiển thị trên chứng thư và Mã xác thực theo hình ảnh hiển thị trên màn hình để tra cứu. EN

2. Chương trình chỉ hỗ trợ tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh được phát hành từ ngày 15/05/2014 trở đi. EN

Please enter captcha!
Please enter guarantee number
Your info cant be sent, please check again
Sorry, we do not find any matched data
Không xác định thời hạn - EN
Theo sự kiện thỏa thuận giữa KH và CĐT - EN
https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>